Начало/Румена Калчева

About Румена Калчева

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Румена Калчева has created 59 blog entries.

EASAC призовава към трансформираща промяна относно Зелената сделка

EASAC призовава към трансформираща промяна относно Зелената сделка и предизвикателствата, пред които е поставено нейното реализиране. Търсенето на енергийни ресурси днес се е увеличило в резултат на нарастването на населението и всички научни доказателства показват, че скоро ще достигнем предела на ресурсите. EASAC обобщава тези доказателства в нов доклад, като поставя акцент върху климата и биологичното разнообразие. Разликата в емисиите се увеличава Затоплянето на климата протича твърде бързо и това пречи да се постигне целта на Парижкото споразумение. Дори ефектът от пандемията от COVID-19 не е достатъчен, за да се намали съотношението между емисиите на парниковите газове (ПГ) и това, което е определено като необходим минимум за нашата планета. Учените изброяват някои от най-спешните и трансформиращи мерки за промяна: Замяна на БВП с мерки за [...]

Новият доклад на ALLEA прави преглед на дебата за редактирането на генома при подобряването на културите

След решението на Съда на ЕС от 2018 г., което постави културите с редактиран геном под законодателството за генетично модифицираните организми (ГМО), научната общност обсъжда бъдещето на тези нови технологии. Новият доклад на ALLEA „Редактиране на генома за подобряване на културите“ представя състоянието на научните доказателства в тази област и изследва пътищата за хармонизиране на законодателството на ЕС с последните научни разработки, като същевременно разглежда съответните етични и обществени съображения. „Разширяването на публичния дискурс относно иновациите в редактирането на геноми за подобряване на културите е ключова отговорност на научната общност, включително и на академиите в цяла Европа. Въпреки че тези нови технологии предлагат вълнуващи възможности, е изключително важно да се види по-общата картина, като се вземат предвид обществените възприятия и културните различия. Този доклад обобщава [...]

Първи коментари за новото европейско научноизследователско пространство: Амбициозен план призовава за приобщаване и сътрудничество

Science Europe приветства амбициозното съобщение на Европейската комисия за „Ново европейско пространство за научни изследвания и иновации.“ За по-нататъшно укрепване на водещи на световно ниво европейски научни изследвания, съществуването на силно европейско научноизследователско пространство е от съществено значение. То трябва да се основава на върхови постижения в научните изследвания, международното сътрудничество, отвореност, приобщаване и академична свобода. […]

2020-10-01T15:54:05+03:00четвъртък, 1 октомври 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Няма да има никакви ползи от водородното гориво за климата, ако не се спрат субсидиите за изкопаеми горива, казват от енергийната програма на EASAC

Докато европейските държави продължават да адаптират своите икономически, социални и индустриални политики, за да минимизират въздействието на пандемията от COVID-19,  ключовите елементи на Зелената сделка предлагат нови работни места и бизнес възможности, които да помогнат за възстановяването, като същевременно се справят с изменението на климата. Стратегиите за интегриране на водорода и енергийната система на Европейския съюз (ЕС) ясно подчертават потенциалните ползи и спешната нужда от инвестиции за ускоряване внедряването на производство на енергия от възобновяеми източници, от което ще зависи декарбонизацията на икономиката на ЕС, включително бъдещото производство на възобновяеми водород и синтетични горива. […]

2020-10-01T15:50:50+03:00четвъртък, 1 октомври 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Оптимизиране работата и използването на националните изследователски инфраструктури

Science Europe и Световния научен форум на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) публикуват съвместен документ, който анализира как да се оптимизира работата и използването на научноизследователските инфраструктури в национален контекст. […]

2020-09-24T14:22:15+03:00четвъртък, 24 септември 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Световни учени предупреждават за опасността от фалшивите медицински продукти

Международната междуакадемична мрежа – InterAcademy Partnership (IAP) препоръчва конкретни действия и призовава политиците и всички заинтересовани страни да обединят усилията си и да решат този проблем. […]

2020-09-18T09:12:42+03:00петък, 18 септември 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |
Go to Top