Начало/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 122 blog entries.

Процедура за избор на директор на Институт по математика и информатика

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по математика и информатика […]

2020-11-23T15:02:12+02:00понеделник, 23 ноември 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „специалист, компютърни мрежи и системи“

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „специалист, компютърни мрежи и системи“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ в огдел „АОЧР“, чийто основни функции ще бъдат насочени в извършването на:   1. предварителни проучвания, инсталация, настройка, пуск и приемни изпитания на оборудването и системите; 2. инсталиране и конфигуриране на софтуер; 3. извършване на процедура по обновяване на софтуерната версия на оборудването; 4. техническа поддръжка при презентации и демонстрации, и при пробни и тестови проекти; 5. участие в изготвяне на технически решения. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: висше, специалности „Информатика“, „Информационни системи“, „Компютърни науки“; 2. Професионални умения; умения за работа в екип. инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 3. Личностни качества; способност за работа под напрежение, лоялност [...]

2020-10-19T07:47:26+03:00понеделник, 19 октомври 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободна позиция за длъжността „Технически изпълнител“

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „Технически изпълнител“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ Основните функции ще бъдат насочени към изготвяне, оформяне и поддържане на вътрешио-ведомствена документация. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно специално или виеше икономическо; 2. Компютърна грамотност: отлична компютърни грамотност- MS Office пакет (Excel, Word); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за яриоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Предходен опит НЕ се изисква: 6. Езикови познания: владеене на английски език ще се счита за предимство. Работно време: пълен работен ден Ако желаете да кандидатствате за обявенат а позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своето CV [...]

2020-10-19T07:40:36+03:00понеделник, 19 октомври 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Процедура за избор на директор на НЦ БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ – БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ открива процедура за избор на директор на НЦ БЪЛГАРСКА EНЦИКЛОПЕДИЯ - БАН За директори на общоакадемични помощни звена могат да кандидатстват лица по реда на КТ. Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата. Краен срок за подаване на документите: 14 ноември 2020 г. Документите се подават в БАН- Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. [...]

2020-10-19T12:40:49+03:00четвъртък, 15 октомври 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем ГРАД СОФИЯ    град София – ул. Акад. Георги Бончев 2, НК 1помещение с площ 41кв. м, за производствена или ремонтна дейност, при начална наемна цена 3,00 евро/кв. м; Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1. град София – ул. Акад. Георги Бончев 2, НК 1 3/три/ броя гаражни клетки с оглед ползването им за гаражи на леки автомобил , при начална наемна цена 20 евро за гаражна клетка; Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация [...]

2020-10-06T18:26:05+03:00вторник, 6 октомври 2020 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем ГРАД СОФИЯ В сградата на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1 (площад „Народно събрание“) -площ от 3 кв. м, част от фоайе на първия етаж в сградата за монтиране на 3 бр. вендинг автомати, както следва: 2 бр. автомати за топли напитки и 1 бр. автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни, като върху 1 кв. м площ може да се инсталира един брой вендинг автомат. - участниците в процедурата за избор на наемател могат да предлагат наемане на част от площта, за монтиране на един или повече от един автомат; - срокът, за който площите се отдават под наем е 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора; Началната месечна наемна цена е 100 лева за [...]

2020-09-16T18:18:05+03:00сряда, 16 септември 2020 |Категории: Имоти под наем|
Go to Top