/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 52 blog entries.

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: – организира и отговаря за дейността на група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“; – организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки’; – участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция и основен ремонт на сградния фонд и инженерната инфраструктура на БАН, в изготвянето на инвестиционните програми и планове на академията и в управлението на инвестиционния процес; – изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването, стопанисването и поддръжката на имотите на БАН; ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: – висше образование в [...]

2019-05-10T16:40:33+02:00петък, 10 май 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г. Дата на създаване: 08.04.2019 г. […]

2019-04-08T14:31:18+02:00понеделник, 8 април 2019 |Категории: Профил на купувача|

Обществена поръчка за доставка – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на три броя нови моторни превозни средства за нуждите на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2019 г. Дата на създаване: 02.04.2019 г. […]

2019-04-02T11:25:16+02:00вторник, 2 април 2019 |Категории: Профил на купувача|

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация […]

2019-03-06T18:27:41+02:00сряда, 6 март 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Избран директор на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите

УС на БАН в свое заседание на 28.02.2019 г. избра: Чл.-кор.проф.дфн Екатерина Ангелова Бъчварова за директор на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите […]

2019-03-05T14:00:18+02:00вторник, 5 март 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей […]

2019-03-01T12:38:50+02:00петък, 1 март 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|