/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 7 blog entries.

Обява № 187-3 от 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-3 Дата на създаване: 12.06.2018 г. […]

2018-06-12T15:11:41+00:00 вторник, 12 юни 2018|Категории: Профил на купувача|

Българската академия на науките отдава под наем

ГРАД СОФИЯ бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 26 Б - Сутеренно помещение (склад) – 45,5 кв. м - наемна цена – 2 евро за кв. м. В научен комплекс БАН- VIII-ми км. бул. „Цариградско шосе“, едноетажна сграда /бл. 1 А/ - застроена площ 433 кв. м. и обособена дворна площ 420 кв. м - наемна цена: 1/ за офисни площи – 3 евро за кв. м 2/ за производствени и складови площи – 2 евро за кв. м 3/ за дворна площ - по договаряне Самостоятелно помещение /тип барака/ до сградата - застроена площ 41 кв. м - наемна цена – 2 евро за кв. м В научен комплекс БАН- IV-ти км. ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2 – Автобаза със сервиз - Складови [...]

2018-05-30T05:41:12+00:00 сряда, 30 май 2018|Категории: Имоти под наем|

Процедура за избор на директор на Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Център за изследване по национална сигурност и отбрана – БАН   […]

2018-05-22T14:50:57+00:00 вторник, 22 май 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Българска академия на науките обявява конкурс за Директор на самостоятелно общоакадемично помощно звено „Почивно дело“ в БАН

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира, управлява и ръководи цялостната административно-стопанска дейност на новообразуваното самостоятелно общоакадемично помощно звено „Почивно дело“ в БАН, съгласно нормативната уредба в страната и Закона и Устава на БАН. - осигурява опазването и законосъобразното и ефективно ползване и стопанисване на почивно-творческите бази на Академията; - разпорежда се с бюджета на звеното при спазване на съответните нормативни изисквания. - представлява звеното пред всички органи и организации, юридически и физически лица в страната и чужбина; - осигурява договори за развитие по предмета на дейност на звеното, което ръководи и създава условия за тяхното изпълнение. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: - висше икономическо или друго образование и квалификация, свързани с дейността на звеното; - организационно-технически опит в областта на почивното дело и/или туризма. [...]

2018-05-18T15:53:25+00:00 петък, 18 май 2018|Категории: Обяви и конкурси|

Процедура за избор на директор на Национална лаборатория по компютърна вирусология

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Национална лаборатория по компютърна вирусология   […]

2018-04-30T07:18:37+00:00 понеделник, 30 април 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Избран директор на Института за държавата и правото

УС на БАН в свое заседание на 28.03.2018 г. избра: Проф. д-р Ирена Цонева Илиева Директор на Института за държавата и правото.   […]

2018-03-29T14:47:36+00:00 четвъртък, 29 март 2018|Категории: Процедури за избор на директори|