/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 30 blog entries.

Обява № ЗОП 187-4 / 16.08.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-4 Дата на създаване: 16.08.2018 г. […]

2018-08-16T17:38:01+00:00четвъртък, 16 август 2018|Категории: Профил на купувача|

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-2 Дата на създаване: 10.08.2018 г. […]

2018-08-10T13:52:48+00:00петък, 10 август 2018|Категории: Профил на купувача|

Процедура за избор на директор на Институт по биология и имунология на размножаването

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по биология и имунология на размножаването […]

2018-08-01T10:03:11+00:00сряда, 1 август 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей […]

2018-08-01T09:51:02+00:00сряда, 1 август 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания […]

2018-08-01T09:54:20+00:00сряда, 1 август 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по инженерна химия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по инженерна химия […]

2018-08-08T15:39:13+00:00сряда, 1 август 2018|Категории: Процедури за избор на директори|