Home/Сергей Янев

About Сергей Янев

This author has not yet filled in any details.
So far Сергей Янев has created 124 blog entries.

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем град София – ул. Акад. Георги Бончев № 2 в обект „Автобаза със сервиз“ недвижим имот с обща площ 80,12 кв. м представляващ следните помещения: - помещения с площ от 64 кв. м, при начална наемна цена 3,00 евро/кв. м - санитарен възел и коридор -15,18 кв. м при начална наемна цена 2,00 евро/кв. м Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1

2021-02-22T17:19:59+00:00понеделник, 22 февруари 2021 |Категории: Имоти под наем|

Процедура за избор на директор на Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей […]

2020-12-16T11:54:43+00:00понеделник, 21 декември 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по математика и информатика

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по математика и информатика […]

2020-11-23T15:02:12+00:00понеделник, 23 ноември 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „специалист, компютърни мрежи и системи“

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „специалист, компютърни мрежи и системи“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ в огдел „АОЧР“, чийто основни функции ще бъдат насочени в извършването на:   1. предварителни проучвания, инсталация, настройка, пуск и приемни изпитания на оборудването и системите; 2. инсталиране и конфигуриране на софтуер; 3. извършване на процедура по обновяване на софтуерната версия на оборудването; 4. техническа поддръжка при презентации и демонстрации, и при пробни и тестови проекти; 5. участие в изготвяне на технически решения. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: висше, специалности „Информатика“, „Информационни системи“, „Компютърни науки“; 2. Професионални умения; умения за работа в екип. инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 3. Личностни качества; способност за работа под напрежение, лоялност [...]

2020-10-19T07:47:26+00:00понеделник, 19 октомври 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободна позиция за длъжността „Технически изпълнител“

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „Технически изпълнител“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ Основните функции ще бъдат насочени към изготвяне, оформяне и поддържане на вътрешио-ведомствена документация. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно специално или виеше икономическо; 2. Компютърна грамотност: отлична компютърни грамотност- MS Office пакет (Excel, Word); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за яриоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Предходен опит НЕ се изисква: 6. Езикови познания: владеене на английски език ще се счита за предимство. Работно време: пълен работен ден Ако желаете да кандидатствате за обявенат а позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своето CV [...]

2020-10-19T07:40:36+00:00понеделник, 19 октомври 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Процедура за избор на директор на НЦ БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ – БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ открива процедура за избор на директор на НЦ БЪЛГАРСКА EНЦИКЛОПЕДИЯ - БАН За директори на общоакадемични помощни звена могат да кандидатстват лица по реда на КТ. Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата. Краен срок за подаване на документите: 14 ноември 2020 г. Документите се подават в БАН- Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. [...]

2020-10-19T12:40:49+00:00четвъртък, 15 октомври 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|
Go to Top