/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 32 blog entries.

Българска академия на науките обявява свободна длъжност домоуправител на Творчески дом Витоша, гр. София, НП Витоша, местност „Златните мостове”

Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която развива научната си дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции, интереси и приоритети. […]

2018-10-04T15:30:48+00:00четвъртък, 4 октомври 2018|Категории: Обяви и конкурси|

Българска академия на науките обявява свободна длъжност камериер/ка в Творчески дом Витоша, гр. София, НП Витоша, местност „Златните мостове”

Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която развива научната си дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции, интереси и приоритети. […]

2018-10-04T15:26:36+00:00четвъртък, 4 октомври 2018|Категории: Обяви и конкурси|

Процедура за избор на директор на Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници […]

2018-10-01T15:02:46+00:00понеделник, 1 октомври 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Обява № ЗОП 187-4 / 16.08.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-4 Дата на създаване: 16.08.2018 г. […]

2018-09-14T11:19:11+00:00четвъртък, 16 август 2018|Категории: Профил на купувача|

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-2 Дата на създаване: 10.08.2018 г. […]

2018-10-17T06:43:06+00:00петък, 10 август 2018|Категории: Профил на купувача|

Процедура за избор на директор на Институт по биология и имунология на размножаването

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по биология и имунология на размножаването […]

2018-08-01T10:03:11+00:00сряда, 1 август 2018|Категории: Процедури за избор на директори|