sergey.basadm

/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 68 blog entries.

Процедура за избор на директор на Институт по физикохимия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по физикохимия […]

2019-09-16T10:07:08+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по катализ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по катализ […]

2019-09-16T10:08:36+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по микробиология

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по микробиология […]

2019-09-16T10:09:41+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография […]

2019-09-16T10:10:44+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки от 12.09.2019 г.

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Развитие и модернизация на комуникационните мрежи на Българската академия на науките (БАН), осигуряване достъп до Интернет, защита от DDoS[1] атаки и предоставяне на услуги от доставчик на Интернет за нуждите на БАН и звена на БАН” [1] Под „DDoS атака“ се има предвид Атака тип отказ на услуга. Преписка идентиф. номер ОП-5 / 2019 г. Дата на създаване: 12.09.2019 г. […]

2019-10-11T14:58:27+02:00четвъртък, 12 септември 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Годишен абонамент за нови версии на счетоводна програма „Скиптър(i)” на „Униконс” ООД за двустранно счетоводство и системна помощ след заявка от Възложителя” Преписка идентиф. номер ОП-4 / 2019 г. Дата на създаване: 09.08.2019 г. […]

2019-10-14T16:31:39+02:00петък, 9 август 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |