sergey.basadm

/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 57 blog entries.

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г. Дата на създаване: 08.04.2019 г. […]

2019-07-16T15:11:33+02:00понеделник, 8 април 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Обществена поръчка за доставка – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на три броя нови моторни превозни средства за нуждите на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2019 г. Дата на създаване: 02.04.2019 г. […]

2019-07-16T15:26:49+02:00вторник, 2 април 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация […]

2019-03-06T18:27:41+02:00сряда, 6 март 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Избран директор на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите

УС на БАН в свое заседание на 28.02.2019 г. избра: Чл.-кор.проф.дфн Екатерина Ангелова Бъчварова за директор на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите […]

2019-03-05T14:00:18+02:00вторник, 5 март 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей […]

2019-03-01T12:38:50+02:00петък, 1 март 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Покана от Центъра за обучение при БАН на връчването на наградите на победителите от докторанския конкурс “Най-добра публикация” обявен във връзка със 150-та годишнина на БАН

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ВИ КАНИ НА ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ДОКТОРАНТСКИЯ КОНКУРС „НАЙ-ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ“, ОБЯВЕН ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 150-ТА ГОДИШНИНА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ТЪРЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15.02.2019 Г. (ПЕТЪК) ОТ 14.30 ЧАСА В ЗАЛИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 125, БЛ. 26 Б, 2 ЕТАЖ Заповядайте на чаша вино да споделим радостта на наградените млади учени и докторанти и да подкрепим стремежа им към високи научни постижения Поканени са всички участници в конкурса, Ръководството на БАН, членовете на Академичния съвет и всички научни секретари на БАН

2019-02-07T16:30:38+02:00четвъртък, 7 февруари 2019 |Категории: Събития|