/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 44 blog entries.

Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

УС на БАН в свое заседание на 31.10.2018 г. избра: Проф. дфн Веселин Петров Петров Институт за изследване на обществата и знанието Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова Институт за изследване на населението и човека Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов Институт за изследване на изкуствата Проф. д-р Румяна Илиева Прешленова Институт за балканистика с Център по тракология […]

2018-11-05T15:18:59+00:00понеделник, 5 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води […]

2018-11-01T11:30:19+00:00четвъртък, 1 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив – БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив - БАН Изисквания към кандидатите за директор на Научен архив - БАН: висше образование - магистърска степен /библиотекознание и библиография, архивистика и документалистика или история/, опит в административно-управленска или архивна изследователска дейност /10 години трудов стаж и съществен практически опит в работа с архиви/. Хабилитацията е предимство. Вид работа: постоянна работа. Вид заетост: до 8 часов работен ден на трудов договор. Населено място: гр. София Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, автобиография, програма за развитие на Научния архив на БАН, копие от диплома за висше образование, други документи [...]

2018-11-27T09:48:19+00:00сряда, 31 октомври 2018|Категории: Обяви и конкурси|

Избрани директори на Институт по молекулярна биология, Институт по роботика, Институт по механика, Институт по информационни и комуникационни технологии

УС на БАН в свое заседание на 25.10.2018 г. избра: Доц. д-р Ива Угринова Златкова Институт по молекулярна биология Доц. д-р Август Йорданов Иванов Институт по роботика Доц. д-р Петър Апостолов Джонджоров Институт по механика Проф. дмн Галя Младенова Ангелова Институт по информационни и комуникационни технологии […]

2018-10-31T09:59:53+00:00сряда, 31 октомври 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БАН

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Във връзка с грубото погазване на автономията на БАН чрез проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г., Общото събрание, Управителният съвет, Ръководството на Българската академия на науките и Събранието на академиците и член-кореспондентите ще дадат пресконференция в сряда, 31.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на БАН-Администрация, етаж 2, зала „Иван Евстратиев Гешов“ (зала 207).

2018-10-29T20:03:10+00:00понеделник, 29 октомври 2018|Категории: Общоакадемични новини|

Избрани директори на Институт по физиология на растенията и генетика, Институт за космически изследвания и технологии, Институт по оптически материали и технологии

УС на БАН в свое заседание на 18.10.2018 г. избра: Доц. д-р Румяна Димова Василевска – Иванова Институт по физиология на растенията и генетика Проф. д-р Румен Дончев Недков Институт за космически изследвания и технологии Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева Институт по оптически материали и технологии […]

2018-10-24T13:16:19+00:00сряда, 24 октомври 2018|Категории: Процедури за избор на директори|