sergey.basadm

/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 86 blog entries.

Процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания […]

2019-12-03T10:48:35+02:00понеделник, 2 декември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН – ОДИТОР”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН - ОДИТОР” в отдел „Вътрешен одит” към Българска академия на науките. I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Висше образование в областта на стопанските или правните науки, минимална образователно -квалификационна степен – „бакалавър”; 2. Професионален опит: 2 години в областта на контрола, вътрешния или външния одит; 3. Притежаване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор; II. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: 1. Отлична компютърна грамотност – Microsoft office, работа със софтуерни продукти в областта на счетоводство и контрола; 2. Езикови умения – владеене на английски език. III. Необходимите документи за кандидатстване: 1. Заявление (свободен [...]

2019-11-14T10:25:29+02:00четвъртък, 14 ноември 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ – ОДИТОР”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ - ОДИТОР” в отдел „Вътрешен одит” към Българска академия на науките. I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Висше образование в областта на стопанските или правните науки, минимална образователна - квалификационна степен – „бакалавър”; 2. Професионален опит: не се изисква; 3. Специфично изискване за заемане на длъжността: в рамките на две години от назначаването, „стажант-одиторът“ трябва да придобие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите; II. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: 1. Отлична компютърна грамотност – Microsoft office, работа със софтуерни продукти в областта на счетоводство и контрола; 2. Езикови умения – владеене на английски език. III. Необходимите документи за кандидатстване: 1. Заявление [...]

2019-11-14T10:22:31+02:00четвъртък, 14 ноември 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките отдава под наем помещения в град София

Българската академия на науките отдава под наем помещения в град София ул. Акад. Г. Бончев № 2 – обект Автобаза със сервиз - помещения за складови нужди с обща площ 60 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,20 евро/кв.м. - помещение за складови нужди с площ 20 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,50 евро/кв.м. - помещение за складови нужди с площ 12 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,50 евро/кв.м. - помещение за складови нужди с площ 55 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,50 евро/кв.м. НК -1 на БАН – сграда Спортен павилион - Помещения с обща площ 110 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,20 евро/кв.м    ул. Сердика №4 – пет етажна сграда: - сутеренно помещение [...]

2019-11-19T17:36:07+02:00сряда, 13 ноември 2019 |Категории: Имоти под наем|

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“. Преписка идентиф. номер ОП-8 / 2019 г. Дата на създаване: 07.11.2019 г. […]

2020-01-14T17:44:56+02:00четвъртък, 7 ноември 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП.

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София и гр. Берковица (област Монтана)“. Преписка идентиф. номер ОП-7 / 2019 г. Дата на създаване: 17.10.2019 г.   […]

2020-02-20T13:13:20+02:00четвъртък, 17 октомври 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |