/tbranzov

About tbranzov

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far tbranzov has created 29 blog entries.

Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Българската академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН О Б Я В Я В А конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на Българска академия на науките (БАН) в следните области и научни направления: I. За академици – 9 места Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки – 1, Медицински науки – 1, Обществени науки – 1, Изкуствознание – 1, Творци на изкуствата – 1. II. За член-кореспонденти - 13 места Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Науки за  земята – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки  – 2, Медицински науки – [...]

БАН отдава под наем ресторант в Творческия дом на БАН във Варна

  БАН отдава под наем ресторант, разположен на партерния етаж на масивна едноетажна сграда „Кухненски блок” в Творческия дом на БАН в град Варна, к.к. Чайка, спирка Журналист, състоящ се от столова, към която има обособена част за дневен бар, с обща площ 180 кв.м и кухненски блок с площ 95 кв.м, заедно с наличното оборудване. Ресторантът е с категория „Една звезда” и разполага със 70 места на открито и 80 места на закрито. Срок за отдаване под наем – от 1 май до 31 октомври 2018 с възможност за продължаване. Начална месечна наемна цена: - 1200 лв. без ДДС за активен сезон от 15.06. до 15.09.; - 350 лв. без ДДС за неактивен сезон от 01.05. до 15.06. и от 16.09. до 31.10. Всеки [...]

2018-05-17T16:54:28+00:00вторник, 17 април 2018|Категории: Имоти под наем|

Обява № ЗОП 187-2 от 19.03.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на параден вход, парадно стълбище и заседателна зала 207 в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-2 Дата на създаване: 19.03.2018 г. […]

2018-04-05T14:54:58+00:00понеделник, 19 март 2018|Категории: Профил на купувача|

Пета поредна среща събра жените от науката и бизнеса в Бургас

Регионален академичен център на БАН в Бургас, заедно с Търговско индустриална камара - Бургас организираха пета поредна среща "Жените в науката и бизнеса". В нея специално участие като лектори взеха акадeмиците Стефан Воденичаров и Христо Цветанов. Проф. Севдалина Турманова, координатор на РАЦ – Бургас при БАН, откри срещата и говори за съвременната жена като активен участник в динамичния живот и формулата за успеха й. Академик Стефан Воденичаров изнесе лекция на тема „Нови технологии, бизнес и качество на живот“. Академик Христо Цветанов представи гледната точка на химик - специалист по полимери за наноносителите, като алтернатива при онкологичната терапия. Събитието беше уважено от областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, зам.-кмета на община Бургас Руска Бояджиева, председателя на ТИК - Бургас Жорж Дерелиев и други. В срещата участваха [...]

2018-03-13T10:37:09+00:00вторник, 13 март 2018|Категории: РАЦ|Етикети: |

Процедура за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН. […]

2018-03-12T20:18:34+00:00понеделник, 12 март 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на хардуер и софтуер и разработване на софтуер за създаване на ИТ платформа с цел създаване на условия за повишаване на професионалната мобилност в региона Русе – Гюргево по Проект MOBGIRU, 16.4.2.036“

Преписка идентиф. номер: ОП-1 Дата на създаване: 06.03.2018 г. […]

2018-03-06T12:44:28+00:00вторник, 6 март 2018|Категории: Профил на купувача|