/tbranzov

About tbranzov

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far tbranzov has created 26 blog entries.

Пета поредна среща събра жените от науката и бизнеса в Бургас

Регионален академичен център на БАН в Бургас, заедно с Търговско индустриална камара - Бургас организираха пета поредна среща "Жените в науката и бизнеса". В нея специално участие като лектори взеха акадeмиците Стефан Воденичаров и Христо Цветанов. Проф. Севдалина Турманова, координатор на РАЦ – Бургас при БАН, откри срещата и говори за съвременната жена като активен участник в динамичния живот и формулата за успеха й. Академик Стефан Воденичаров изнесе лекция на тема „Нови технологии, бизнес и качество на живот“. Академик Христо Цветанов представи гледната точка на химик - специалист по полимери за наноносителите, като алтернатива при онкологичната терапия. Събитието беше уважено от областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, зам.-кмета на община Бургас Руска Бояджиева, председателя на ТИК - Бургас Жорж Дерелиев и други. В срещата участваха [...]

2018-03-13T10:37:09+00:00 вторник, 13 март 2018|Categories: РАЦ|Tags: |

Процедура за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН. […]

2018-03-12T20:18:34+00:00 понеделник, 12 март 2018|Categories: Процедури за избор на директори|

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на хардуер и софтуер и разработване на софтуер за създаване на ИТ платформа с цел създаване на условия за повишаване на професионалната мобилност в региона Русе – Гюргево по Проект MOBGIRU, 16.4.2.036“

Преписка идентиф. номер: ОП-1 Дата на създаване: 06.03.2018 г. […]

2018-03-06T12:44:28+00:00 вторник, 6 март 2018|Categories: Профил на купувача|

Ученическият институт на БАН проведе семинар за обмяна на опит

Обучение за учебно-изследователски общности събра в София ученици и учители от 10 града в страната. Семинарът за обмяна на опит се състоя на 6 и 7 февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, създаден от Министерство на образованието и науката за провеждане на обучения. Програмата на семинара включваше: тренинг по екипна работа, обучение за успешно презентиране на резултатите от проведените изследвания, консултации със специалисти от БАН, както и посещение с беседа в Националния етнографски музей (НЕМ) към Института по етнология и фолклористика на БАН. Участниците в семинара изразиха благодарност на организаторите, музейните специалисти в НЕМ и на лекторите в семинарната програма - доц. д-р Ергюл Таир Реджеб, научен секретар на направление „Човек и общество” в БАН и доцент д-р Евгения Сендова от Института [...]

2018-02-21T12:53:14+00:00 четвъртък, 8 февруари 2018|Categories: Събития|Tags: |

Работна среща – отчет за дейността на НАМ през 2017 г.

На 1 февруари Националната академична мрежа проведе работно съвещание, на което бе представен пред ръководството на БАН отчета за работа на регионалните академични центрове през 2017 г. В съвещанието взеха участие координаторите на регионалните академични центрове, а ръководството на Академията бе представено от чл.-кор. Костадин Ганев, наблюдаващ дейността на НАМ. През отчетния период дейността на регионалните академични центрове бе осъществена в организиране и провеждане на научни форуми, кръгли маси, конференции, изложби, участие в национални регионални програми и конкурси, съвместни проекти и други, изпълнение и сключване на нови договори за сътрудничество с институти на Българска академия на науките. През месец май 2017 г. беше учреден Регионалният академичен център в град Врана, който стана част от Националната академична мрежа на БАН. Споразумение за сътрудничество беше подписано между [...]

2018-02-07T17:16:04+00:00 сряда, 7 февруари 2018|Categories: РАЦ|

Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките”

Преписка идентиф. номер: ЗОП 187 – 1 Дата на създаване: 30.01.2018 г. […]

2018-03-07T16:34:20+00:00 вторник, 30 януари 2018|Categories: Профил на купувача|