Международна дейност

/Международна дейност

Хоризонт Европа с 15 % по-нисък бюджет за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Европейският парламент: последната надежда на научната общност за по-амбициозен бюджет за наука След срещата на върха (17-21 юли 2020 г.) лидерите на ЕС се споразумяха за следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и относно Плана на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19. За съжаление, това ще струва много на бъдещето на Европа. Секторът за научни изследвания и иновации (R&I) беше принесен в жертва на тези бюджетни преговори. А всъщност той трябваше да е водещ в тази ситуация, в която се разчита на него повече отколкото на всеки друг за възстановяването от кризата. […]

Кризата Covid-19: Уроци по възстановяване

COVID-19 се разпространи из целия свят, като засегна пряко милиони души и засили предизвикателствата пред развитието в много страни. Но докато на много места пандемията доведе обществото до ниво на разцепление, което рядко се е срещало преди, при други ситуацията може да се сравни със загубите, преживени по време на скорошни големи бедствия. Всяка криза е различна, разбира се, и тази със сигурност не е като никоя друга. Независимо от това, би било неразумно да не признаем уроците, които могат да се извлекат от други бедствия, случвали се преди. […]

Публикуван е отчетът на Международния научен съвет за 2019 г.

През 2019 година Международният научен съвет (International Science Council – ISC) обяви плана си за действие за следващите няколко години, разработи нови инициативи и консолидира актуалните дейности и партньорства. Визията на организацията е да спомогне за напредъка на науката като глобално обществено благо. Научните знания, данни и експертиза трябва да бъдат всеобщо (или глобално) достъпни, а ползите от тях – всеобщо (или глобално) споделяни. Развитието на наука, възможностите за научно образование и за повишаване на капацитета трябва да бъдат приобщаващи и справедливи. Международният научен съвет е неправителствена организация с уникално международно членство, която обединява 40 международни научни съюза и асоциации, както и повече от 140 национални и регионални научни организации, включително академии и научни съвети. Годишният отчет на ISC е създаден като дигитална публикация, която [...]

Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията ще обсъдят световните академии на науката

Международната междуакадемична мрежа – InterAcademy Partnership (IAP) организира уебинар на тема "Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията и отвъд нея". Събитието ще се проведе на 2 юли от 15 часа българско време в рамките на Движението за справедливост за устойчиво здравеопазване (Sustainable Health Equity Movement). Можете да се регистрирате за уебинара ТУК. След регистрацията ще получите имейл с потвърждение, съдържащ информация как да се присъедините към събитието.

Необходимо е увеличаване на финансирането, за да се гарантира устойчивост на европейските изследвания

Европейските лидерите се срещнаха на 19 юни, за да обсъдят дългосрочния бюджет на ЕС и фонда за възстановяване от COVID-19. По повод тази среща Science Europe призовава Европейския съвет да отдели повече средства за изследвания и иновации, като по този начин постигне амбициозната си цел за здрава планета и глобални конкурентни изследвания. Също така от организацията подчертават необходимостта от устойчиво европейско лидерство, за да се справим с всички предизвикателства, възникнали вследствие на пандемията от COVID-19. […]

SAPEA стартира серия от уебинари, посветени на устойчивите хранителни системи

Предизвикателствата пред създаването на устойчива европейска хранителна система ще бъдат обсъдени по време на серия от уебинари, които ще се проведат през втората половина на 2020 г. Основен акцент ще бъдат промените в потребителското поведение, настъпили след пандемията от Covid-19. […]