Международна дейност

/Международна дейност

Съветите, базирани на науката, са в полза на политиците в справянето с глобалните предизвикателства

Сега повече от всякога политиците се нуждаят от компетентни съвети, базирани на науката, за да предприемат конкретни действия. В новия доклад на европейските академии „Смисълът на науката за политиката в условия на сложност и несигурност“ се подчертава, че по важни въпроси, за които се изискват политически решения, научният принос е най-необходим. […]

Успешни проекти Мария Склодовска-Кюри

Брошурата „Успешни проекти Мария Склодовска-Кюри“ се публикува като част от дейностите за подготовка на Европейската нощ на учените – 2019 по проект „К-TRIO 3“. Целта е да се популяризира българското участие в Програмата „Мария Склодовска-Кюри“. В брошурата е представен както опитът на бенефициенти по успешни проекти, които се изпълняват в България, така и на български стипендианти у нас и в чужбина.

Човешкото здраве зависи от навременните действия за овладяване на климатичните промени, казват учените от европейските академии

Новият доклад на Научния консултативен съвет на европейските академии (EASAC) „Императивът на действията в областта на климата за защита на човешкото здраве в Европа“ изтъква тревожни данни за здравето на гражданите. В него EASAC се фокусира върху последиците от изменението на климата за човешкото здраве в Европа и ползите от това да се действа сега за намаляване на емисиите на парникови газове с цел стабилизиране на климата. […]

Генерална асамблея на ALLEA 2019

Общото събрание (ОС) на Европейската федерация на академиите на науките (ALLEA) се проведе на 8-10 май в гр. Берн, Швейцария. По време на събитието беше отпразнувана 25-годишнината на организацията. Домакин беше Швейцарската академия на изкуствата и науките. В рамките на събитието се проведе традиционната годишна бизнес среща с представители на над 50 членуващи в ALLEA академии. Обсъдени бяха проблеми на стратегията, управлението и политиките в рамките на организацията. Участниците в Общото събрание бяха приветствани от Кристиан Люман, ректор на Университета в Берн, и от швейцарския федерален съветник (министър) по въпросите на икономиката, образованието и науката Ги Пармелен. Президентът на ALLEA и на Швейцарската академия на изкуствата и науките, Антонио Лоприено прочете специален адрес за ролята на академиите в Европейските общества. Генералният директор за наука и [...]

Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева участва в заседание на УС на Европейската научна фондация (ESF)

Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева участва в заседание на Управителния съвет на Европейската научна фондация (ESF) на 9 май в гр. Рим, Италия. На 9 и 10 май проф. Пашева взе участие и в научна конференция на тема „ЕВРАТОМ: европейски подход за изследване на връзката между науката и международната политика в ядрената област“, организирана от Университет Roma Tre. На конференцията бяха обсъдени следните теми: сътрудничеството в научните изследвания и политическото му значение, ЕВРАТОМ като инструмент за научно сътрудничество в полза на политическото разбирателство.  

Работно посещение в Съединените щати на председателя на БАН и главния научен секретар

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева бяха на работно посещение в Съединените щати от 21 до 25 април 2019 г. По време на посещението те участваха в редица срещи в Националната научна фондация на САЩ (NSF) във Вашингтон, както и в Университета в Харвард. Националната научна фондация на САЩ е независима федерална агенция, основана от Конгреса на САЩ през 1950 г. с основна цел да финансира фундаментални научни изследвания. Нейният бюджет за 2019 г. е 8.1 милиарда долара. Целта на визитата бе да се обсъдят конкретни възможности за финансирането на двустранни научни българо-американски проекти в приоритретни области и стъпките, които да се предприемат от двете страни за осъществяването на тази цел. Бяха проведени редица срещи с [...]