Международна дейност

/Международна дейност

Академии предупреждават за нерегламентираното използване на традиционната китайска медицина

Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) и Федерацията на медицинските европейски академии (FEAM) категорично считат, че  европейското законодателство трябва да гарантира  опазването на здравето на гражданите. В доклада си двете организации искат ревизия от СЗО на съществуващата европейска регулаторна рамка, за да се уверят, че традиционната китайска медицина отговаря на същите стандарти за качество като конвенционалната. Европейските академии на науките и медицинските науки са на мнение, че  определянето на конкретна диагноза и терапия трябва да се базира на ясни правила и конкретни доказателства. […]

Ръководство за отворен достъп до академични книги – най-новата публикация от Science Europe

Организациите членки на Science Europe са поели ангажимент да осигурят преход към система за отворен достъп за публично финансирани научни изследвания. Най-новата публикация на Science Europe, „Ръководство за отворен достъп до академични книги“, отчита спецификите на академичните книги, включително монографиите, които трябва да бъдат разгледани, за да се постигне целта да се направят максимално достъпни научните резултати възможно най-скоро след постигането им. […]

Европейски експерти по околна среда призовават за международни действия за ограничаване на схемите за биоенергия на горите, които вредят на климата

15 експерти по околна среда от Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) съобщават за сериозни несъответствия между наука и политика по отношение на биоенергията на горите. Учените твърдят, че настоящите практики за широкомащабно производство, транспортиране и употреба в електроцентрали на пелети, които не могат да покажат кратки срокове на изплащане, вече не трябва да се разглеждат като възобновяема енергия. […]

Европейските академии призовават за върхови постижения, справедливост и откритост при прилагането на новата рамкова програма Хоризонт Европа

Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки – ALLEA представи изявление до Европейската комисия, призоваващо за силна и добре финансирана рамкова програма, ръководена от принципите за върхови постижения, справедливост и откритост. Учените направиха конкретни предложения за тяхното прилагане в настоящия проект на Комисията „Стратегически план за Хоризонт Европа“. […]

Съветите, базирани на науката, са в полза на политиците в справянето с глобалните предизвикателства

Сега повече от всякога политиците се нуждаят от компетентни съвети, базирани на науката, за да предприемат конкретни действия. В новия доклад на европейските академии „Смисълът на науката за политиката в условия на сложност и несигурност“ се подчертава, че по важни въпроси, за които се изискват политически решения, научният принос е най-необходим. […]

Успешни проекти Мария Склодовска-Кюри

Брошурата „Успешни проекти Мария Склодовска-Кюри“ се публикува като част от дейностите за подготовка на Европейската нощ на учените – 2019 по проект „К-TRIO 3“. Целта е да се популяризира българското участие в Програмата „Мария Склодовска-Кюри“. В брошурата е представен както опитът на бенефициенти по успешни проекти, които се изпълняват в България, така и на български стипендианти у нас и в чужбина.