Начало/Международна дейност

Първи коментари за новото европейско научноизследователско пространство: Амбициозен план призовава за приобщаване и сътрудничество

Science Europe приветства амбициозното съобщение на Европейската комисия за „Ново европейско пространство за научни изследвания и иновации.“ За по-нататъшно укрепване на водещи на световно ниво европейски научни изследвания, съществуването на силно европейско научноизследователско пространство е от съществено значение. То трябва да се основава на върхови постижения в научните изследвания, международното сътрудничество, отвореност, приобщаване и академична свобода. […]

2020-10-01T15:54:05+03:00четвъртък, 1 октомври 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Няма да има никакви ползи от водородното гориво за климата, ако не се спрат субсидиите за изкопаеми горива, казват от енергийната програма на EASAC

Докато европейските държави продължават да адаптират своите икономически, социални и индустриални политики, за да минимизират въздействието на пандемията от COVID-19,  ключовите елементи на Зелената сделка предлагат нови работни места и бизнес възможности, които да помогнат за възстановяването, като същевременно се справят с изменението на климата. Стратегиите за интегриране на водорода и енергийната система на Европейския съюз (ЕС) ясно подчертават потенциалните ползи и спешната нужда от инвестиции за ускоряване внедряването на производство на енергия от възобновяеми източници, от което ще зависи декарбонизацията на икономиката на ЕС, включително бъдещото производство на възобновяеми водород и синтетични горива. […]

2020-10-01T15:50:50+03:00четвъртък, 1 октомври 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Оптимизиране работата и използването на националните изследователски инфраструктури

Science Europe и Световния научен форум на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) публикуват съвместен документ, който анализира как да се оптимизира работата и използването на научноизследователските инфраструктури в национален контекст. […]

2020-09-24T14:22:15+03:00четвъртък, 24 септември 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Световни учени предупреждават за опасността от фалшивите медицински продукти

Международната междуакадемична мрежа – InterAcademy Partnership (IAP) препоръчва конкретни действия и призовава политиците и всички заинтересовани страни да обединят усилията си и да решат този проблем. […]

2020-09-18T09:12:42+03:00петък, 18 септември 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Консултативният научен съвет на Европейските академии предлага нов стандарт за отчитане на въздействието на биомасата върху климата

Няколко европейски държави, считани за лидери в опазването на климата, успяват да намалят емисиите от въглероден диоксид благодарение на използването на биомаса. Това би изглеждало съвсем различно в бъдеще, ако изчисляването по Системата за търговия с емисии (ETS) се основава на науката и реалните ефекти върху климата. Докато Европейската комисия работи по преразглеждането на инструментите за централизирана политика в областта на климата, Консултативният научен съвет на Европейските академии предлага коренно нов стандарт. […]

2020-08-28T15:35:47+03:00четвъртък, 27 август 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Хоризонт Европа с 15 % по-нисък бюджет за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Европейският парламент: последната надежда на научната общност за по-амбициозен бюджет за наука След срещата на върха (17-21 юли 2020 г.) лидерите на ЕС се споразумяха за следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и относно Плана на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19. За съжаление, това ще струва много на бъдещето на Европа. Секторът за научни изследвания и иновации (R&I) беше принесен в жертва на тези бюджетни преговори. А всъщност той трябваше да е водещ в тази ситуация, в която се разчита на него повече отколкото на всеки друг за възстановяването от кризата. […]

Go to Top