Начало/Международна дейност

Необходимо е увеличаване на финансирането, за да се гарантира устойчивост на европейските изследвания

Европейските лидерите се срещнаха на 19 юни, за да обсъдят дългосрочния бюджет на ЕС и фонда за възстановяване от COVID-19. По повод тази среща Science Europe призовава Европейския съвет да отдели повече средства за изследвания и иновации, като по този начин постигне амбициозната си цел за здрава планета и глобални конкурентни изследвания. Също така от организацията подчертават необходимостта от устойчиво европейско лидерство, за да се справим с всички предизвикателства, възникнали вследствие на пандемията от COVID-19. […]

SAPEA стартира серия от уебинари, посветени на устойчивите хранителни системи

Предизвикателствата пред създаването на устойчива европейска хранителна система ще бъдат обсъдени по време на серия от уебинари, които ще се проведат през втората половина на 2020 г. Основен акцент ще бъдат промените в потребителското поведение, настъпили след пандемията от Covid-19. […]

Европейските академии на науките и на медицинските науки предупреждават, че регенеративната медицина също трябва да се основава на научни доказателства

Европейските академии на науките (EASAC) и на медицинските науки (FEAM) призовават в своя доклад „Предизвикателства и потенциал на регенеративната медицина“ европейските законодатели да защитят биомедицинската наука от неверните твърдения. „Терапиите със стволови клетки и генните терапии са направили много за медицината,  но ние сме обезпокоени от тенденцията към липса на научни доказателства за ефективността на някои от тях. Също така отчитаме и нарастващия проблем с търговските клиники, предлагащи нерегламентирани продукти и услуги“, казва проф. Волкер тер Мюлен – съпредседател на работната група EASAC-FEAM и бивш президент на EASAC. […]

ЕС трябва да се уповава на науката за своето екологично възстановяване

Европейският съюз започва да подготвя плановете си за екологично възстановяване след отшумяването на пандемията от COVID-19. Европейските академии призовават политиците да припознаят науката и нейната важна роля в този процес, като съсредоточат усилията си в три ключови области: енергия, екосистема и здраве. […]

Европейските учени апелират към общодостъпни образователни ресурси в областта на климатичните промени

Инициативите, свързани с образованието в областта на климатичните промени, трябва да се разширят и да се съсредоточат повече върху смекчаването на последствията от климатичните промени.  Те си поставят за цел да помогнат на учениците да разберат, че това е не само от решаващо значение за бъдещите поколения, но също така и за населението в неравностойно положение, на което климатичните промени оказват най-голямо въздействие. […]

Доклад на ООН за развитието на водите в световен мащаб (WWDR 2020)

Докладът на ООН за развитието на водите в световен мащаб World Water Development Report (WWDR 2020), озаглавен „Водата и климатичните промени“, беше официално представен по време на честването на Световния ден на водата на 22 март 2020 г. Документът разглежда важните връзки между водата и изменението на климата в контекста на една по-широка програма за устойчиво развитие. Той се фокусира върху предизвикателствата, възможностите и възможните отговори на изменението на климата по отношение на адаптирането, смекчаването и подобряването на устойчивостта, които могат да бъдат постигнати чрез подобряване на управлението на водните ресурси, намаляване на рисковете, свързани с водите, и подобряване на достъпа до водоснабдяване и санитарни услуги за всички по един устойчив начин. С доклада може да се запознаете ТУК или може да гледате специален видеоклип [...]

Go to Top