Направления

/Направления

Лаборатории за дигитализация на културно наследство изгражда ИЕФЕМ

Две лаборатории за дигитализация ще бъдат изградени в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН, който участва в Центъра за върхови постижения „Наследство.бг“. Лабораторията „Дигитален етнографски архив“ ще дигитализира снимки, скици, рисунки и документи, събирани в Народописния архив на института от 1906 година насам. Дигитализацията им ще осигури лесен и бърз достъп  до тях от страна на учените и обществото. В същото време ценните исторически и етнографски артефакти ще бъдат съхранявани при необходимите за опазването им условия, без да се затруднява работата с информацията, съдържаща се в тях. Лаборатория за дигитализация на нематериално културно наследство ще бъде разположена в Националният център за нематериално културно наследство (НЦНКН) при ИЕФЕМ – БАН. Той има за задача да документира, съхранява и популяризира фолклора на различните [...]

 „Българска археология 2019“ – резултати от най-активната археологическа година през последните две десетилетия  

На 14 февруари 2020 г. Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) представи тринадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2019”. По традиция изложбата представя най-интересните находки и богат илюстративен материал от теренната работа на българските археолози през предходната година. На откриването присъстваха Амелия Гешева, зам.-министър на културата на Р България, доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община, акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН и чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН, дипломатически представители. Традиционно изложбата се открива на 14 февруари, Празник на археолога. „През изминалата година за пръв път в България има толкова много спасителни проучвания и са проучени толкова много обекти“, каза директорът на НАИМ при БАН доц. д-р Христо Попов и допълни:  „Издадените разрешения за арх. проучвания [...]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на докторант Свободан Александров Александров Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 05.03.2020 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Взаимодействие в тънки течни филми от фосфолипиди и специфични полимери на алвеоларния сърфактант”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Физикохимия” Председател на Научното жури: Проф. дхн Елена Милева Научно жури: Проф. дхн Елена Милева – становище, Проф. д-р Галя Станева – рецензент, Д-р Христо Христов – рецензент, Проф. дбн Албена Момчилова Проф. д-р Надя [...]

Партньор на Института за икономически изследвания на БАН е отличен като водещ мозъчен тръст в света

Корейският център за развитие (KDI), който е партньор на Института за икономически изследвания на БАН по 3 международни проекта, е отличен като водещ мозъчен тръст в света. Това сочи класацията на Global Go To Think Tank Index Report на Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) към Университета на Пенсилвания за 2019 г., в която са участвали общо 8 248 института. В ранглистата, без да се включва САЩ, KDI е класиран на 6-о място, а със САЩ – на 19-о място в света. […]

Учен от ИЕФЕМ-БАН с почетна награда на университета Сьодертьорн в Стокхолм

Университетът Сьодертьорн в Стокхолм, Швеция, присъди почетното звание „доктор хонорис кауза“ на проф. д-р Елена Марушиакова. Званието се присъжда във връзка с приноса й в развитието на ромските изследвания и утвърждването им като академична дисциплина. Елена Марушиакова е доцент в Института за етнология и фолклорстика с Етнографски музей към БАН и професор в университета „Сейнт Андрюс“ във Великобритания, където в момента работи върху изследване на гражданската еманципация на ромите в периоди между двете световни войни. Тя е сред водещите учени в в тази област в световен мащаб. Проф. д-р Елена Марушиакова е председател на the Gypsy Lore Society, най-старата и най-авторитетна международна организация в сферата на изследвания на ромите, създадена през 1888 г в Единбург. Съосновател е и член на борда на Мрежа на академични [...]

БАН има предложение за промяна на темата на третата българска изложба в Лувъра

Днес в Министерство на културата се състоя среща на министъра на културата г-н Боил Банов с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. В разговора участваха още чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на Академията, и проф. Емануел Мутафов, директор на Института за изследване на изкуствата. […]