Биомедицина и качество на живот

//Биомедицина и качество на живот

Млади учени в областта на биомедицината отбелязаха 150-та годишнината на БАН

Научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ за млади учени, докторанти и постдокторанти се проведе на 4-5 ноември в Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ). Второто издание на форума беше посветено на 150-та годишнина от създаването на Българска академия на науките. Представени бяха общо 22 научни доклада на млади учени, докторанти и постдокторанти и два научни доклада на гост-лектори. Във форума се включиха представители на Института по органична химия с Център по фитохимия, Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ (ИБИР) и Института по информационни и комуникационни технологии, както и от външни организации — Софийския университет  „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет - София и Националния център по заразни и паразитни болести. Научните доклади бяха обособени в направленията „Биоматериали, клетъчно и тъканно [...]

2019-11-12T09:41:30+02:00четвъртък, 7 ноември 2019 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: , |

Конкурс за главен асистент в в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (рехабилитация и кинезитерапия)“, за нуждите на секция „Управление на двигателната дейност“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 84/25.10.2019 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-sen-assist-prof-mc/

Конкурс за главен асистент в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52/02.07.2019 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-sen-assist-prof/

Проект в областта на биомедицината подпомага младите учени

Проект за повишаване на квалификацията на млади учени в областта на биомедицината реализира успешно екип на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН в партньорство със  СУ „Св. Климент Охридски“. Проф. Нина Атанасова, ръководител на екипа за управление, представи на заключителна пресконференция резултатите от двугодишната дейност на проекта. […]

Бързите тестове за откриване на хранителни патогени са ключови за здравето

В Института по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН са готови с ново поколение тестове за откриване на точния причинител на хранителни инфекции. Това са ДНК базирани тестове с висока чувствителност и специфичност. Те са лесно приложими и могат да дадат резултати за часове, без да е необходима специална апаратура. Затова са крайно подходящи, както за използване в полеви условия, така и за текущ контрол при производство на храни в индустрията.  В случаи на взрив на хранителна инфекция, дават възможност бързо да се установи причинителя, нужната антибиотична или симптоматична терапия и да се ограничат рисковете от поява на резистентност. Стандартните тестове, които са задължителни и се използват в момента масово в практиката и в Европа са микробиологични. При тях се прави посявка на патогена, при което [...]

Български и украйнски учени работят по съвместен проект за криобиологични изследвания

Учени от Института по проблемите на криобиологията и криомедицината на Националната академия на науките на Украйна (НАНУ) посетиха Института по биология и имунология на размножаването - БАН. Посещението е в рамките на проект „Криобиологични изследвания върху човешки стволови клетки“ и съгласно споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ. Директорът на Института по проблемите на криобиологията и криомедицината акад. Анатолий Голцев изнесе лекция на тема „Current tendencies of cells and tissues cryobanking“. Той представи съвременните перспективни направления и достижения на криобиологичната наука и работата на украинските колеги в тази област. Работният колектив бе приет от посланика на Република Украйна в България Виталий Москаленко и бяха обсъдени дейностите по проекта и възможностите за разширяване на колаборацията. В последните години се провеждат все по-широки проучвания, свързани с биологията на стволовите клетки (СК) и възможността за използването [...]

2019-07-11T12:01:25+02:00вторник, 25 юни 2019 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |