Начало/Направления/Биомедицина и качество на живот

Становище на Отделението за медицински науки на САЧК на БАН относно пандемията от COVID-19 у нас

Членовете на Отделението за медицински науки при БАН, което включва едни от най-изтъкнатите специалисти у нас в областта на медицината и здравеопазването, са крайно разтревожени за застрашителното развитие на пандемията от коронавирусната инфекция у нас и по света. Вече над  43 милиона души са заразени в света и над 1 милион и 200 хиляди са починали, у нас – над 43 000 са заразени, от тях близо  2 000 здравни работници,  над  2 200   се намират на болнично лечение, близо 1 150 са  починалите. Тези стойности ежедневно растат и прогнозите са наистина много тревожни, още повече като се има предвид и предстоящата грипна епидемия в края на годината. Огромно е отрицателното въздействие на  пандемията не само върху здравето на хората, но и върху социалния и [...]

2020-11-04T14:30:02+02:00сряда, 28 октомври 2020 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: , |

Президентът Румен Радев се запозна с научните изследвания на БАН в биомедицината

Президентът Румен Радев посети Института по молекулярна биология и Института по микробиология на Българската академия на науките. Учени от четири института на БАН от научноизследователско направление „Биомедицина и качество на живот“ представиха изследователската си дейност и актуални научни разработки. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и главният научен секретар проф. Евдокия Пашева участваха в срещата. В Института по молекулярна биология се провеждат изследвания в сферата на клетъчната биология, молекулярната генетика и биоорганичната химия с цел приложението им в медицината и фармакологията. Част от тях са свързани с автоимунните заболявания, биология на стареенето,  стабилността на генома и екологията, посочи директорът проф. Ива Угринова. Тя запозна държавния глава с най-модерната микроскопска лаборатория, включена в европейската мрежа Euro Bioimaging и лабораторията за протеомен анализ. В Института по микробиология [...]

2020-10-07T12:01:24+03:00вторник, 29 септември 2020 |Категории: Биомедицина и качество на живот|

Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в ИБФБМИ–БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни съединения)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 18/28.02.2020 г., с единствен участник доц. д-р Иванка Милошева Цаковска и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 10.09.2020 г., на сайта на Института се публикуват [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Екатерина Калинова Йоцова, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова и научен консултант доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова, на тема „Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат в условия на кадмиев стрес“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“), ще се състои на 27 август 2020 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова Рецензенти: -           проф. д-р Катя Маринова Георгиева -           доц. д-р Детелин Стефанов Стаменов Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Евгений Иванов Маринов, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов, на тема „Претопологични, топологични и алгебрични структури за интуиционистки размити множества“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“), ще се състои на 27 юли 2020 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: доц. д-р Олимпия Георгиева Роева. Рецензенти: проф. дтн инж. Кети Георгиева Пеева и проф. дмн Ралица Крумова Ковачева. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. [...]

Висшият адвокатски съвет дари 20 200 лева на учените от Института по микробиология на БАН

Дарение от 20 200 лева получи Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН от членовете на Висшия адвокатски съвет. Средствата се предоставят за подпомагане на научната дейност в борбата срещу епидемията от коронавирус и разработването на ваксина срещу COVID-19. Учените от Института по микробиология са в началния етап на разработването на прототип на ваксина срещу COVID-19, терапевтични медикаменти за лечение на коронавирсна инфекция, както и участват в опити по създаване на препарат на основата на плазма от преболедували коронавирус. Директорът на Института по микробиология на БАН доц. д-р Пенка Петрова каза по повод дарението от Висшия адвокатски съвет, че колегите й ценят високо жеста на съпричастност и подкрепа към тяхната научна дейност.

Go to Top