Енергийни ресурси и енергийна ефективност

//Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Среща на учени от ИЯИЯЕ – БАН и американски изследователи в областта на ядрената физика и нуклеарната медицина

Делегация от 10 американски учени от Националната научна фондация (National Science Foundation – NSF) посети на 22 юли 2019 г. Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН). На срещата бяха представени научната инфраструктура и дейността на учените от ИЯИЯЕ с цел подготвяне и реализиране на бъдещи общи проекти. […]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика); със срок за подаване на документите -  2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“  бр. 53/05.07.2019г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 55 50  

Международен семинар по теория на атомното ядро в Боровец

Тридесет и осмият международен семинар по теория на атомното ядро (IWNT-38) се проведе от 23 до 29 юни 2019 г. в хотел „Лион” в курорта Боровец. Този семинар e ежегодно събитие от 1980 г. и се организира от Лаборатория „Теория на атомното ядро” в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН. Основните научни тематики на семинара обхващат различни аспекти на ядрената теория: ядрена структура и ядрени реакции, колективни движения и динамика в атомните ядра, екзотични ядра, малочастични и многофермионни системи. Учените обсъдиха съвременните постижения в областта на ядрената астрофизика, експерименталната ядрена физика и ядрена енергетика. Програмата на 38-ия семинар включи 36 доклада с участието на 42 учени от България и чужбина (Алжир, Германия, Гърция, Индия, Италия, Китай, Мароко, Полша, Румъния, Русия, САЩ, [...]

Започна изграждането на демонстрационен павилион по европейски проект „Индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ воден поток“

В двора на „Научeн комплекс 2“ на БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 72 започна изграждането на демонстрационен павилион.  Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни  източници  - БАН е един от десетте партньора, които работят по този проект от Германия, Испания и България. Проектът е по програмата Хоризонт 2020 в синхрон с НПР БГ2020 по подприоритет 7.2 „Повишаване на енергийната ефективност". Разработен е иновативен фасаден стъклопакет с циркулиращ воден поток,  който е техническа иновация на нова фасадна система за сгради с почти нулево потребление на енергия.  За първи път в Европа се изгражда демонстрационен павилион, използващ тази иновативна технология. Демонстрационният павилион трябва да бъде готов през месец август 2019 г., като официалното му откриване е предвидено за месец октомври. Повече подробности можете да [...]

Отличие за българската ядрена физика

На 31 май 2019 г. руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“ връчи наградата „Академик Курчатов“ на проф. д-р Димитър Тонев. Наградата, която представлява бронзов бюст на големия руски ядрен физик академик Игор Василевич Курчатов (1903-1960), е признание за успехите на българската ядрена физика и ядрена енергетика. […]

Пролетна студентска школа по ядрена физика „Дни на ОИЯИ в България”

Пролетната студентска школа по ядрена физика: „Дни на ОИЯИ в България” се провежда за дванадесета поредна година от 14 до 17 май 2019 г. в Боровец. Традиционният семинар е организиран от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН (ИЯИЯЕ), съвместно с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в гр. Дубна, Руската федерация. Откриването на форума започна с приветствия от зам-председателя на АЯР Алексей Алексиев, чл. - кор. Чавдар Стоянов и проф. Димитър Тонев от ИЯИЯЕ-БАН. Лектори в школата ще бъдат водещи учени от лабораториите на ОИЯИ-Дубна. Те ще запознаят участниците с най-значимите и нови изследванията и разработки, по които се работи в Института. В школата участват студенти от Софийски университет, Пловдивски университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Шуменски университет, Технически [...]