Home/Направления/Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Защита на дисертационен труд на Петър Данев, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.06.2020г. (сряда) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:    «Прецизна спектроскопия на леки атомни и молекулни системи» на    Петър Младенов Данев докторант на самостоятелна подготовка към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика)  Състав на Научното жури: Председател: Доц. д-р Боян Обрешков (ИЯИЯЕ-БАН)( рецензия ) Членове: Проф. дфн Асен Пашов (ФзФ-СУ „Св. Климент Охридски”)( рецензия ) Доц. д-р Владимир Ангелов (ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Антон Антонов (Асоцииран член на ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Светослав Рашев (ИФТТ-БАН)( [...]

Няма риск от радиоактивно облъчване за хората в България вследствие на горските пожари в района на Чернобил

Експертите от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките на базата на съществуващата мониторингова система на института потвърждават, че няма повишаване  на радиоактивния фон в страната в последните седмици, няма риск за населението на България и не се налага предприемане на радиационно-защитни мерки. В събота, на 4 април 2020 г., е възникнал пожар в зоната с ограничен достъп около АЕЦ „Чернобил“. Обхванал е площ от над 100 хектара гори и тревисти местности в т.нар. Чернобилски радиационно-екологичен биосферен резерват, като за това е спомогнала климатичната обстановка – много суха и безснежна зима и силни ветрове в началото на април. За разликата от предишните години сега пожарът е достигнал в непосредствена близост до площадката на АЕЦ „Чернобил“ и намиращото се близо до [...]

Проф. Жерар Муру: Mощността на екстремно-светлинния лазер е 1000 пъти по-голяма от мощността на Световната енергийна мрежа

Мощността на лазерa със свръхмощни импулси е 1000 пъти повече мощността на Световната енергийна мрежа. Това каза по време на лекцията си Нобеловият лауреат по физика за 2018 г. професор Жерар Муру. Френският учен беше удостоен със званието „Доктор хонорис кауза“ на Българската академия на науките за постиженията му в областта на лазерните науки и технологии. Церемонията се проведе на 25 февруари в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. […]

Млад учен от ИЕЕС – БАН е победител в конкурса „Предприемач в науката 2020“ с проект за екологична батерия

Гл. ас. д-р Илиян Попов от Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС-БАН) е един от двамата победители в тазгодишния конкурс „Предприемачи в науката“, организиран от фондация „Карол Знание“. Награждаването се състоя на 23 януари 2020 г. в сградата на  фондация „Карол Знание“. […]

Демонстрационен павилион – Научен Комплекс 2 – БАН – филм Евронюз

Екипът на Хулиян Гомез  - Главен продуцент на филми в област  „Наука“  към  телевизия  Евронюз, създаде 4 – минутен репортаж в рубриката „Futuris“, който редовно ще се излъчва по Евронюз от сряда – 4.12.19 г. до неделя – 08.12.19 г. Краткият филм е посветен на иновативната технология, разработена по проект InDeWaG,   която е ключът към енергийно-ефективните сгради на бъдещето. Екипът на Евронюз направи снимки в София, за да открие и покаже пред света как всъщност работи единствената  по рода си технология за индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ воден поток – тествана в експерименталния павилион, построен в София на територията на  Научен комплекс 2 – БАН. Видеоматериалът ще бъде качен и в популярния канал Youtube и в социалните мрежи Facebook и Twitter и може да [...]

2019-12-05T14:16:06+02:00сряда, 4 декември 2019 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност, Скрити|Етикети: |

Български учени с иновативно решение за удължаване на пробега на тролейбус

Научни постижения с потенциал за практическо приложение, които са осъществени през  първата година от изпълнението на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“  (ЕПЛЮС) бяха представени днес в Българската академия на науките. Учени от БАН и партньорските организации презентираха постигнатото по трите компонента на програмата - Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия; Електрически превозни средства и водородна мобилност и Нови ефективни материали и процеси за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид. Форума откри зам.-председателят на БАН и ръководител на програма ЕПЛЮС  чл.-кор. Константин Хаджииванов. Постигнат е добър синхрон между научните резултати и демонстрационната част на програмата, каза в приветствието си съветникът на министъра на образованието и науката проф. Иван Димов. Проф. Велизара Пенчева от Русенския университет „Ангел Кънчев“ изнесе лекция на тема „Съвременни [...]

2019-12-03T09:44:09+02:00понеделник, 2 декември 2019 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|
Go to Top