Информационни и комуникационни науки и технологии

//Информационни и комуникационни науки и технологии

Институтът по математика и информатика на БАН обявява три конкурса

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за: професор: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Информационно моделиране)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност„Алгебра и теория на числата (Представяния на групите и теория на инвариантите)“ – един, за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”. Документи - в отдел "Човешки ресурси" на [...]

Талантливи ученици представят проекти в юбилейния научен панаир „150 години Българска академия на науките“

Млади таланти представят 15 проекта в областта на природните науки в рамките на юбилейния научен панаир „150 години Българска академия на науките“. Двудневното събитие е организирано от Института по математика и информатика с подкрепата на Министерството на образованието и науката и се провежда в конферентната зала на Античен културно-комуникативен комплекс Сердика (Ларгото на София). […]

Президентът Румен Радев: ИИКТ – БАН е създал система на високо световно ниво

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН е създал система на високо световно ниво, която има всички елементи: научна инфраструктура, доказано прогресивни идеи и методи на научни изследвания. Това каза президентът на Република България Румен Радев по време на посещението си на 10 декември в института. Той посочи, че най-важния капитал са хората – високо подготвени, мотивирани и устремени към успех. Затова България с това, което сте направили, се позиционира на световната иновационна карта, обърна се Президентът към учените. […]

Две докторски защити в ИИКТ – БАН

На 19.12.2019 г., от 11:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на модели за прогнозиране на капиталовите пазари с невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Веселин Лазаров Шахпазов Научно жури: проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ (становище) проф. д.т.н. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ – Пловдив (рецензия) доц. д-р Вася Красимирова Атанасова – ИБФБМИ – БАН (становище) проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН (рецензия) 5. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова – ИИКТ – БАН (становище) На 19.12.2019 г., от 10:00 ч., [...]

ИМИ – БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Компютърни лингвистични системи за съпоставителни изследвания на близкородствени езици), за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Документите – в отдел ЧР на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48. Обявата е публикувана в ДВ бр. 91 от 19.11.2019 г.

Учен от Института по математика и информатика на БАН с награда в конкурса “За жените в науката”

Д-р Мария Джумалиева-Стоева е сред тазгодишните носителки на националната стипендия "За жените в науката" за България. Престижното отличие ѝ връчи вицепрезидентът Илияна Йотова на церемония по награждаването, която се проведе в СУ „Св. Климент Охридски“. Граници за обем и класификация на нелинейни кодове е печелившият проект на д-р Джумалиева-Стоева. Тя е постдокторант в Института по математика и информатика на БАН по националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от Министерство на образованието и науката и гл. асистент по информатика във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Изследователската ѝ работа е фокусирана върху теория на кодирането и изследване и класификация на някои видове кодове, които имат пряко приложение при защита на информацията, както от изменение, така и от неоторизиран достъп. „Ако подадем ръка на младите [...]