Home/Направления/Информационни и комуникационни науки и технологии

Учени от БАН и СУ “Св. Климент Охридски” отбелязват заедно Третия световен ден на логиката

Третият световен дeн на логиката ще бъде отбелязан по целия свят на 14 януари 2021 г. с редица научни форуми. Световният ден на логиката се провежда за първи път на 14 януари 2019 г. Датата е свързана с двама от най-великите логици на двадесети век. На 14 януари 1978 г. е починал Курт Гьодел, а на 14 януари 1901 г. е роден Алфред Тарски. На 13 ноември 2019 г. ЮНЕСКО обяви 14 януари за Световен ден на логиката и го включи в своя календар на Международните дни на ЮНЕСКО. Събитието се ползва с изключителна популярност. През миналата година то е отбелязано с 60 научни форума в 35 страни, а през тази година към момента вече има заявки за 45 научни форума от 27 страни. Специалистите [...]

Защита на дисертационен труд на Галина Бобева, Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 28 януари 2021 г. от 14.00  часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:   „Приложение на метода на локалната активност за изследване динамиката на нелинейни Клетъчно Невронни Мрежи“   на ГАЛИНА ЖИВКОВА БОБЕВА   Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.5. Математика Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”   Научен ръководител: проф. дмн Анжела Славова Председател на Научното жури: проф. дмн Валерий Ковачев – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Маргарита Теодосиева – рецензент проф. дмн Анжела Славова проф. д-р Велизар Павлов проф. д-р Николай [...]

Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 януари 2021 г. от 15:30 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, КОМБИНИРАНИ С ИЗКУСТВО” на МИКЕЛА ТРАМОНТИ   по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни консултанти: доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова  Председател на Научното жури: проф. д-р Кирил Банков – рецензент Членове на Научното жури: доц. д-р Николина Николова – рецензент проф. дпн Йордан Табов доц. д-р Десислава Панева-Маринова доц. [...]

БАН разработи Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Учени от Българската академия на науките подготвиха проекта на Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. Документът е приет на днешното заседание на Министерския съвет и предлага цялостна визия за развитието и използването на изкуствения интелект в България. Концепцията се основава на документи, разработени от екип на Българската академия на науките (БАН) и външни експерти: „Рамка за Национална стратегия за развитието на изкуствения интелект в България“ (2019 г.) и „Стратегия за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. (предварителна визия)“ (2020 г.). Системи, приложения и услуги, базирани на технологиите на изкуствения интелект ще подпомагат развитието на образованието, публичните услуги, селското стопанство, здравеопазването и околната среда. Тези сектори са очертани като приоритетни в  Концепцията за развитието на изкуствения интелект в [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 октомври 2020 г. от 13.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА УЕБ ДОСТЪПНОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” на НЕГОСЛАВ СЪБЕВ СЪБЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Докторска програма „Информатика”   Научен ръководител: Доц. д-р Галина Богданова Председател на Научното жури: Доц. д-р Красимира Иванова Членове на Научното жури: Проф. дпн Васил Милушев – рецензент [...]

Отличиха златните медалисти от Австралийското математическо състезание (АМС) за 2019 година

Златните медалисти от Австралийското математическо състезание (АМС) за 2019 година бяха наградени в Института по математика и информатика на Българската академия на науките на 25 септември. На церемонията отличия получиха Георги Златинов (СМГ, 11. клас) - златен медал, Иван Тагарев (СМГ, 10. клас) - златен медал и награда „Питър О’Халоран“ и Сияна Майсторова (ППМГ Бургас, 8. клас) - награда „Питър О’Халоран“. Наградите връчи Н. Пр. Артър Спиру, посланик на Австралия за Гърция, България и Румъния. Домакини на награждаването бяха акад. Веселин Дренски, директор на Института по математика и информатика към БАН и чл.-кор. Николай Николов, председател на Съюза на математиците в България. На събитието присъства и почетният консул на Австралия в България Индиана Трифонова. Официални гости на награждаването бяха Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и [...]

Go to Top