Информационни и комуникационни науки и технологии

//Информационни и комуникационни науки и технологии

Защита на научна степен “доктор” на Дилян Чавдаров Корсемов от ИИКТ – БАН

На 25.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и алгоритми за подпомагане на групово вземане на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа)”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Дилян Чавдаров Корсемов. Материалите са публикувани на сайта на института.

Защита на докторска степен Никола Николаев Съботинков от ИИКТ – БАН

На 16.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване и управление на защитни системи в подземния транспорт” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Никола Николаев Съботинков. Материалите са публикувани на сайта на института.

Български ученик с отлично представяне на лятната международна школа за средношколци RSI’19

Димитър Чакъров от пловдивската математическа гимназия „Акад.  Кирил Попов“  е сред петте най-добри участници в тазгодишното издание на лятната  изследователска школа за средношколци с изявени интереси в природоматематическите науки RSI, която се проведе през юли и август в Масачузетския технологичен институт (MTИ), САЩ. 82 ученици от 15 държави участваха в обучението, организирано съвместно от МТИ и Center of Excellence in Education. Ученическият институт по математика и информатика – УчИМИ на БАН извършва всяка година предварителната селекция на български ученици за участие в RSI. През тази година до участие бяха допуснати Димитър Чакъров от МГ "Акад. Кирил Попов" в Пловдив и Антоан Георгиев от ПМПГ "Св. Климент Охридски" в Монтана. Обучението в международната лятна школа премина под ръководството на преподаватели, съветници,  лектори по математика и природни [...]

Четири медала за България в международната олимпиада по информатика в Баку

Четири медала завоюваха българските участници в международната олимпиада по информатика, която се проведе от 3 до 11 август в гр. Баку, Азербайджан. Радослав Димитров (12 клас, МГ "Акад. Кирил Попов", Пловдив) спечели златен медал, Александър Кръстев (12 клас, МГ "Д-р Петър Берон", Варна) и Мартин Копчев (9 клас, ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", Габрово) са отличени със сребърен медал, а Виктор Кожухаров (10 клас, МГ "Баба Тонка", Русе) завоюва бронзов медал в състезанието. Ръководители на българския отбор са Емил Келеведжиев от Института по математика и информатика на БАН и Антон Шиков от гр. Ямбол. В отборното класиране на олимпиадата България се нареди на 10-то място по точки и по медали. Това е най-доброто постижение по медали през последните 5 години. Страната ни запазва 5-то място в света по медали [...]

Конкурс за главен асистент в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) – София обявява конкурс за „главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Информационно моделиране) – един, за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в  „Държавен вестник”. Документите – в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ-БАН, София ул. Акад. Г. Бончев бл. 8, тел.02/979-2848. Държавен вестник бр. 56 от 16.07.2019 г. Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/

Учени от БАН предлагат на правителството стратегия за развитие на изкуствения интелект

Източник: https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd Рамка на Национална стратегия за развитие на изкуствения интелект разработиха учени от Българската академия на науките по инициатива на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Документът е предоставен за разглеждане в Министерски съвет и е изготвен с цел да се подпомогне изработката на Национална стратегия за развитието на Изкуствения Интелект (ИИ) в България до 2030 г. Европейската комисия препоръчва тези стратегии да се вложат в интегриран 10-годишен план за действие. Изправени сме пред цялостна промяна на обществото, която е много повече от технологичната революция през миналия век, посочват учените. Технологичните иновации не са универсално приложими и трябва да бъдат съотнесени към националните особености на икономиката и социално-културния контекст. Адаптирането и оптимизацията на взаимодействието между технически и иновационни процеси и тяхното отражение [...]