Информационни и комуникационни науки и технологии

//Информационни и комуникационни науки и технологии

Учен от Института по математика и информатика на БАН с награда в конкурса “За жените в науката”

Д-р Мария Джумалиева-Стоева е сред тазгодишните носителки на националната стипендия "За жените в науката" за България. Престижното отличие ѝ връчи вицепрезидентът Илияна Йотова на церемония по награждаването, която се проведе в СУ „Св. Климент Охридски“. Граници за обем и класификация на нелинейни кодове е печелившият проект на д-р Джумалиева-Стоева. Тя е постдокторант в Института по математика и информатика на БАН по националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от Министерство на образованието и науката и гл. асистент по информатика във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Изследователската ѝ работа е фокусирана върху теория на кодирането и изследване и класификация на някои видове кодове, които имат пряко приложение при защита на информацията, както от изменение, така и от неоторизиран достъп. „Ако подадем ръка на младите [...]

Открито заседание на научно жури за защита на дисертация в ИИКТ-БАН

На 15.11.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Реинженеринг на индустриални роботи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Стефан Борисов Карастанев. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Прилагането на новите технологии в образованието обсъдиха учени в БАН

Българската академия на науките е пионер в прилагането на новите технологии в образованието. Това каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски на откриването на Националния форум на тема „Дигиталната трансформация на образованието – педагогически и социално-психологически аспекти“ се проведе в БАН. […]

Успешни проекти в областта на математиката и информатиката

Как протича подготовката на състезателите в националните отбори по математика, информатика и математическа лингвистика показаха учени от Института по математика и информатика на БАН. На представянето присъстваха бивши и настоящи участници в международните олимпиади, както и техните  ръководители.  Денят на олимпийците се проведе в рамките на Седмицата на отворените врати на Института, която стартира на 1 октомври и е посветена на 150 години от създаването на Българската академия на науките. […]

Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Роботи и Манипулатори, на тема “Мобилни потребителски интерфейси за управление на сервизни роботи” ще се проведе на 02.10.2019 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури. Научно жури: Вътрешни членове акад. Чавдар Руменин (становище) доц. д-р Август Иванов (становище) резервен член – проф. д-р Анна Лекова Външни членове проф. д-р Анатолий Александров (рецензия)-ТУ - Габрово проф. д-р Никола Колев, д.н. (рецензия), пенсионер проф. д-р Иван Евстатиев (становище)– Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе [...]

Защита на научна степен “доктор” на Дилян Чавдаров Корсемов от ИИКТ – БАН

На 25.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и алгоритми за подпомагане на групово вземане на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа)”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Дилян Чавдаров Корсемов. Материалите са публикувани на сайта на института.