Климатични промени, рискове и природни ресурси

//Климатични промени, рискове и природни ресурси

Национална научна програма ще работи за осигуряването на по-безопасна среда на живот в България

Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, финансирана от Министерството на образованието и науката, беше представена на 12 март в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките. Програмата е със срок края на 2022 г. и бенефициентите по нея (БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, Селскостопанска академия, Минно-геоложки университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Лесотехнически университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Технически университет, Национален център по обществено здраве и анализи)  ще провеждат фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. Чл.-кор. Костадин Ганев - заместник-председател на БАН и ръководител на програмата представи целите и очакваните резултати. Дейностите по програмата са разделени [...]

Чл.-кор. Екатерина Бъчварова е директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите

Чл.-кор. проф. Екатерина Бъчварова е избрана на 28 февруари 2019 г. от Управителния съвет на БАН за директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите на Българската академия на науките. Институтът е създаден с решение на Общото събрание на БАН и функционира от месец декември 2018 г. Основната мисия на новосъздаденото научно звено е да извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на климата, атмосферата и водите, включително климатични промени, градски, крайбрежен и планински климат, физикохимични процеси в атмосферата и опазване на водните ресурси.

Нова книга, посветена на Боян Петров „Убийството на невъзможното“

Сборник статии за алпинизма, под редакцията на Райнхолд Меснер, представиха Националният природонаучен музей – БАН, издателство Книгомания и Радослава Ненова в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. На 7 февруари 2019 г. Боян щеше да стане на 46 години. Днес той е легенда и вдъхновение за много хора – изследователи, алпинисти, мечтатели. […]

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се срещна със световноизвестен френски климатолог

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се срещна със световноизвесния френски климатолог проф. Ерве Льо Трю на 31 януари 2019 г. Френският учен е в София по покана на Френския институт по повод участието му в „Нощ на идеите – София 2019“. Той е специалист в компютърните климатични симулации, член на Френската академия на науките и директор на Института „Пиер-Симон Лаплас“. Неговите международно признати трудове му дават възможност да се присъедини към Междуправителствената експертна група по изменение на климата към ООН и да участва в ръководния комитет на  Конференция на ООН по изменението на климата в Париж през 2015 г. (COP21). […]

БАН създава Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите

Общото събрание на Българската академия на науките реши на заседанието си на 3 декември 2018 г. в структурата на БАН да бъде създаден Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите. Институтът е правоприемник на част от дейността, активите и пасивите на НИМХ - БАН с конкретно формулирани мисия, предмет на дейност, състав и научна структура и щат. Седалището на новосъздаденото научно звено е в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 66.

Представяне на изданието „Агрометеорология и агроклиматология“

Изданието „Агрометеорология и агроклиматология“ (Agricultural Meteorology and Climatology) беше представено на 27 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата е част от проект SERBIA FOR EXCELL, финансиран от програмата на ЕС „Хоризонт 2020“. В проекта участва проф. Веселин Александров от НИМХ – БАН, съвместно с колективите на Университета по природни ресурси (BOKU) във Виена и Университета по земеделие – Флоренция и Университета в Нови Сад. Книгата е предназначена за студенти специалисти в областта на изследване на атмосферата, климата и водите и влиянието им върху агроекосистеми и ресурси. Изданието представиха доц. Бранислава Лалич от Университета в Нови сад, която е директор на проект SERBIA FOR EXCELL и проф. Йозеф Еитзингер – директор на институт по метеорология департамент по водни ресурси и [...]