Начало/Направления/Културно-историческо наследство и национална идентичност

ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” в Черна гора

По случай 17 септември – Деня на София, в центъра на гр. Подгорица Н. Пр. д-р Меглена Плугчиева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на ИБЦТ–БАН, откриха изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Гости на събитието бяха посланиците на Австрия, Великобритания, Германия, Обединените арабски емирства, Словения, Сърбия, почетния консул на България в Черна гора г-н Новица Йовович, представители на Община Подгорица, представители на медиите, учени и граждани, приятели на България. Приветствие към организаторите на изложбата изпрати д-р Иван Вукович, кмет на Подгорица. Освен по-големите български градове, са представени емблематични места в Атина, Белград, Букурещ, Загреб, Любляна, Скопие, Цариград, Одрин, Сараево и много други. Специално място е отделено на София и на [...]

Проф. Иванка Гергова – почетен гражданин на град Берковица

Проф. Иванка Гергова от Института за изследване на изкуствата на БАН беше удостоена със званието „Почетен гражданин на град Берковица и общината“. Церемонията се състоя на 8 септември – Рождество на Пресвета Богородица, денят, в който градът чества своя духовен празник. Отличието се връчва за приноса й в проучването и документирането на църквите в Берковица и района в редица нейни научни публикации и издания, както и за формирането на иконната сбирка в Берковската градска галерия и паспортизирането на експонатите. С това проф. Гергова допринася за  обогатяването на културното наследство не само на Берковския край, но и на християнското изкуство по българските земи. Проф. Иванка Гергова е член-кореспондент на Българската академия на науките от 2014 г. Занимава се с проучването на християнското църковно изкуство от периода [...]

ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” в Каварна

Изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” на Института за балканистика с Център по тракология на БАН се откри на 1 септември 2020 г. в Каварна. На събитието присъстваха кмета на града Елена Балтаджиева, гл. ас. д-р Маламир Спасов от ИБЦТ–БАН и г-н Борис Спасов, председател на Добруджанския научен институт. Това ново издание на изложбата се осъществява съвместно с Община Каварна по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН. […]

Конкурс за главен асистент в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за академичната длъжност  главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в Държавен вестник в бр. 67 от 28.07.2020 г.

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ (ДВ, бр. 68/31.07.2020): в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнография (Идентичности и граници на Балканите) – един, за нуждите на секция „Балканска етнология”; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалностФолклористика (Устни свидетелства за травматични събития) – един, за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“. Документи се приемат в срок до 30 септември 2020 г. (вкл.) в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09. http://iefem.bas.bg/akademichni-dlajnosti

Редки археологически находки на 8 000 години в неолитно селище Слатина

Четири ранннонеолитни гроба на почти 8 000 години в селището Слатина в София откри екип от археолози, ръководен от чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на Българската академия на науките. Заедно с откритите през миналата година два гроба, те са най-ранните на територията на София и Софийското поле. За първи път в обредния комплекс археолозите попадат на такива изключително редки находки, обясни чл-кор. Николов. Това са скелети на трима възрастни и едно дете. Разкопките в района се провеждат над 30 години и откритите досега предмети показват, че селището е обитавано от земеделци и скотовъдци. Самото селище е съществувало около 500 години, от края на седмото до средата на шестото хилядолетие преди Христа. Предполага се, че от неолитното селище в Слатина тръгва цивилизацията на Европа, каза чл.-кор. Васил [...]

Go to Top