Културно-историческо наследство и национална идентичност

//Културно-историческо наследство и национална идентичност

Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ участва в „Алея на книгата“

За първи път през месец август 2019 година кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН участва в „Алея на книгата“ в гр. Варна. На откриването на десетдневното културно събитие млади учени от Института за български език приветстваха гостите, организаторите и всички приятели на книгите и на българския език. […]

Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент – ИЕФЕМ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Фолклористика (Философски и антропологични аспекти на религиозната култура) – един, за нуждите на Националния център за нематериално културно наследство, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09. Повече информация ТУК.

Изложба “Пантеон на Българското възраждане”

Научният архив откри изложбата "Пантеон на Българското възраждане" на 8 юли 2019 г. в Българската академия на науките. Тя е изготвена от фотографии и документи от частните колекции на Александър Алексиев и инж. Георги Мъндев. Състои се от дванадесет табла, върху които тематично са представени просветни и църковни дейци, революционери и търговци. Събитието откри заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов. Двамата колекционери показаха малка част от своите възрожденски материали. Александър Алексиев дари на Научния архив Евангелие от 1862 г., фотография на Тодор Пулиев и оригинално писмо на хаджи Петър Хаджиматеев от 1860 г. Инж. Георги Мъндев също показа ценни артефакти. Гостите на изложбата имаха възможност да се докоснат до оригиналните фотографии на възрожденски дейци.  

Конференция „Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти”

Българо-румънската научна конференция „Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти“ се проведе на 19 и 20 юни 2019 г. в  Института за балканистика с Център по тракология – БАН. Научният форум, посветен на 150-та годишнина от основаването на Българската академия на науките, е организиран в сътрудничество с Института за проучване на Югоизточна Европа и с Института по история „Николае Йорга“. […]

Александър Костов е избран за член-кореспондент на Международната академия по история на науката

Чл.-кор. проф. дин Александър Костов от ИБЦТ-БАН е избран за член-кореспондент на Международната академия по история на науката (International Academy of the History of Science). Престижната организация, чието седалище е в Париж, е основана още през 1928 г. и обединява изтъкнати учени от целия свят. Чл.-кор. проф. дин Ал. Костов е вторият българин, приет досега за член на Академията.  Изборът му е признание за неговите усилия и постижения в изследванията по история на науката в България и на Балканите.

Българо – хърватска научна конференция по случай 150-годишнината от основаването на БАН

Международна научна конференция „Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки“, посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките, се проведе на 17 и 18 юни 2019 г. Форумът беше организиран от Института за балканистика с Център по тракология в рамките на двустранното сътрудничество на БАН с Хърватската академия на науките и изкуствата. С доклади участваха 30 учени от двете страни. […]