Home/Направления/Културно-историческо наследство и национална идентичност

Българската православна музика в лабиринта на времето – позната и непозната

В новата книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева „На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене? Стара българска музика III: IX-XIX в.“[1] се разглеждат проблеми, които се разработват само в Българска академия на науките. Те се основават върху оригинални паметници, създавани на територии, където е живяло компактно българско население и са работили творци, допринесли за престижа на българската музика. Свързани са с характера на православната музикална култура, останала в центъра на духовния живот повече от хилядолетие в историята на балканските православни народи. Дискутира се ценностната система, към която книжовниците са се придържали, уникалното, което различава българската музика от „музиките“ на останалите православни народи, чиито пътища тясно се преплитат, параметрите, които „превъртат ключа“ към новото през националното Възраждане, както и по какъв път поема православната [...]

2020 година – успешна и важна за българската археология

Резултатите - в изложбата „Българска археология 2020“   Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) откри четиринадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2020” на 11 февруари 2021 г. На откриването присъстваха президентът на Р България Румен Радев, заместник-кметът на София доц. Тодор Чобанов и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. „Трябва да подкрепяме мисията на българските археолози, които ни свързват с миналото и ни дават възможност да обогатяваме представите си за света и да се гордеем с изключително богатото културно наследство по българските земи,“ заяви президентът Румен Радев.  „Тази изложба е важна не само с прекрасните си находки, но и с факта, че съвместно с Министерство на културата, българските археолози успяха, в този труден период, да продължат повече от [...]

Изложба „Българска археология 2020“ представя над 350 експоната от Праисторията до Средновековието

Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) ще представи от 12 февруари до 2 май 2021 г. четиринадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2020”. По традиция изложбата пoказва най-интересните находки и богат илюстративен материал от теренната работа на българските археолози през предходната година. Организира се по повод на празник на археолога, 14 февруари. „Въпреки сериозните затруднения, причинени от разпространението на коронавируса в България, 2020 година бе много важна и успешна за българската археология. Работата ни обхвана мащабни спасителни разкопки и множество планирани проучвания в цялата страна. Получихме финансиране за повече от 100 проекта“, каза директорът на НАИМ при БАН доц. д-р Христо Попов. Изложбата представя над 350 експоната от 27 обекта, различни като вид и хронология, от Праисторията до [...]

Правителството отпусна допълнителни средства на БАН за праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата

На Българската академия на науките се предоставят 350 000 лева, с които ще се продължат дейностите по археологическото проучване, реставриране и социализиране на праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата. Това съобщи на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Бойко Борисов. "Това е едно емблематично място за цялата страна. Привлича много туристи и показва, че нашата земя е наистина една от най-древните в света", каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов посочи, че това е най-атрактивният праисторически паметник на Югоизточна Европа с най-ранното солодобиване и селището с най-ранни каменни укрепителни системи на Стария континент. Целта е бързо социализиране на обекта с оглед на включването му в програмите за вътрешен и международен туризъм, отбеляза той. Проучванията на комплекса започват през 2005 [...]

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност  главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Български език за нуждите на Секцията за съвременен български език и на Секцията за етнолингвистика. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в Държавен вестник в бр. 2 от 08.01.2021 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Емилия Бояджиева-Пеева

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 януари 2021 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала  на 7 етаж на ул. „Акад. Г. Бончев", бл. 6 ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  на тема:  „Нематериално културно наследство – жива практика и системи за вписване на елементи: Примерът на маската“ на Емилия Станиславова Бояджиева-Пеева по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства (Нематериално културно наследство)”, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, в област на висше образование 8. Изкуства. Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова Автореферат Председател на Научното жури: доц. д-р Петко Христов Рецензенти: Проф. д-р Николай Ненов Доц. д-р Ирена [...]

Go to Top