Home/Направления/Човек и общество

Международна онлайн конференция “Въздействието на изкуствения интелект върху нашето общество”

Фондация „Конрад Аденауер“, Посолството на Конфедерация Швейцария и Институтът по философия и социология на БАН организират международна онлайн конференция “The Impact of Artificial Intelligence on Our Society“ (Въздействието на изкуствения интелект върху нашето общество). Конференцията ще се проведе онлайн на 20 ноември, от 10:30 до 13:00 часа и може да бъде проследена в реално време във Фейсбук събитието: https://www.facebook.com/events/663461931007642. Лекторите са учени, изследователи и експерти в областта от три европейски държави. Конференцията ще бъде открита с приветствия от вицепримиера Томислав Дончев, еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Целта на събитието е да увеличи информираността на широката  общественост, политици, учени и журналисти за настоящите и бъдещите промени и предизвикателствата в обществото ни в резултат [...]

2020-11-17T11:24:39+02:00вторник, 17 ноември 2020 |Категории: Човек и общество|Етикети: |

Публична защита на Маргарита Балабанова в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 ноември 2020 г. (петък) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Дружествен дял в ООД“ на Маргарита Илиева Балабанова – докторант в редовна форма на обучение в ИДП, докторска програма Стопанско / Търговско право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: доц. д-р Николай Тодоров Колев Председател на научното жури: проф. д-р Поля Неделчева Голева-Панова, ИДП при БАН (рецензент) Членове на научното жури: Проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов, ВСУ „Черноризец Храбър“ (рецензент) Проф. д-р Силви Василев [...]

Икономисти на БАН с участие в световен форум за иновации и търговия

По покана на китайското посолство в Република България учени от Института за икономически изследвания на БАН присъстваха на тържествената церемонията по откриването на Третата международна изложба за внос в Китай и Международния икономически форум Хунцяо. Темата на форума е: „Отваряне и иновации за печелившо сътрудничество“, като представители от българска страна бяха проф. д-р Даниела Бобева, проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска и гл.ас. д-р Теодора Пенева. Събитието се превърна в едно от най-мащабните срещи на световни политически и бизнес лидери, представители на международни организации, академични общности, мозъчни тръстове и медии. На церемонията говориха президентите на Пакистан, Южна Африка, Чили, Узбекистан и Сърбия, министър-председателите на Испания и Унгария, и ръководителите на международните организации: Конференция на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), Световната търговска организация (WTO), Световната здравна [...]

2020-11-05T12:26:09+02:00четвъртък, 5 ноември 2020 |Категории: Човек и общество|Етикети: |

Публична защита на Андон Георгиев Ташуков в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 септември 2020 г. (петък) от 11.00 часа в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ №1, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Взаимоотношението между правото на Европейския съюз и конституциите на държавите членки“ на Андон Георгиев Ташуков – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма Международно право и международни отношения, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Жасмин Николова Попова Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП при БАН [...]

Икономистите на БАН: Ако няма втора вълна, кризата за българската икономика ще бъде по-скоро краткосрочна и средно дълбока

Тази година фокусът в Годишния доклад за икономическо развитие и политики на България е посветен на реформите в пенсионната система Кризата за преобладаващата част от българската икономика ще бъде по-скоро краткосрочна – от 2 до 3 тримесечия, и средно дълбока – предвижда се реалният спад в икономическата активност на годишна база да е между 5 и 7%. В случай, че няма нова вълна на разпространение на COVID-19 през есенно-зимния сезон, възстановяването ще започне в края на третото тримесечие и ще продължи през цялата следваща година, в края на която ще бъдат достигнати предкризисните нива. Реалният растеж ще започне от 2022 г. Това се казва в Годишния доклад за икономическо развитие и политики на България на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, който [...]

Икономистите на БАН представиха съвместен проект с Корея за създаване на системи за ранно предупреждение на кризи

Международна онлайн конференция по проекта за създаване на системи за ранно предупреждение на кризи по Програмата на корейското правителство за споделяне на опит проведе Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките, съвместно с Министерството на икономиката. Конференцията бе открита от директора на Института проф. Александър Тасев, като в нея участваха Н. Пр. посланикът на Република Корея у нас Джънг Джингю, заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, председателят на НСИ Сергей Цветарски, експерти от министерствата на икономиката, на финансите и на труда и социалната политика, както и представители на Бългаската банка за развитие и на академичните среди. Това е трети проект на Института с правителството на Корея, който има за цел да се създадат системи за ранно предупреждение за кризи, особено в период, когато икономиките [...]

Go to Top