Човек и общество

//Човек и общество

Специализиран научноизследователски и приложен център в БАН ще анализира панелни количествени данни от SHARE

Специализираният научноизследователски и приложен център SHARE ERIC България ще работи с панелни данни от SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europе. Той се откри на 23 юли 2019 г. в Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) за нуждите на учени, студенти и докторанти. […]

Връчиха наградите в националния конкурс за млади икономисти

Награди и грамоти в четири категории бяха връчени днес на победителите в националния конкурс: „Млад икономист – 2019 г.“ – „Гласът на младите за силна икономика“. Конкурсът се организира за 15-и път като тази година той се провежда под знака на две важни годишнини – 150 години от създаването на Българската академия на науките и 70 години от създаването на Института за икономически изследвания при БАН. […]

2019-06-12T08:46:01+02:00вторник, 11 юни 2019 |Категории: Човек и общество|Етикети: |

Публична защита на дисертационен труд на Христо Светославов Симеонов

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 11 юни 2019 г. (вторник) от 12.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема: „Вписване на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека“ Христо Светославов Симеонов – редовен докторант в ИДП докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Венцислав Петров Стоянов Председател на научното жури: проф. д-р Венцислав Петров Стоянов Материали по защитата: Автореферат Резюме на английски език Рецензия на проф. Иван Русчев Русчев, д.ю.н. Рецензия на проф. д-р Венцислав Петров Стоянов Становище на проф. д-р Поля Неделчева Голева [...]

Икономистите на БАН: За да имаме догонващо развитие, ни трябва минимум 5% годишен икономически ръст

Икономическият растеж, отчетен през последните 3 години, може и да изглежда висок на фона на средния за страните от ЕС, но все още е далече от желаните нива, необходими за осигуряване на догонващо развитие. За да постигнем по-добър резултат, българската икономика следва да генерира минимум 5% ръст годишно – само това би осигурило по-осезаем растеж на доходите и благосъстоянието, което да доведе до намаляване на социалното напрежение, трупало се с години. […]

Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване

81% от българите са изцяло фиксирани към постигането на материални цели и това се превръща в основен приоритет за тях. От друга страна, 56,9% от българите за нищо на света не биха погазили закон, дори от това да имат материална или друга полза. Останалите 43,1% имат явни или латентни нагласи за неспазване на законодателството. Това показват резултатите от проект ""Икономиката в сянка" като девиантна практика" на екип от Института за изследване на обществата и знанието. Проектът беше представен на пресконференция от проф. Емилия Ченгелова, проф. Валентина Златанова и гл. ас. д-р Люба Спасова. Резултатите от изследването показват, че само 31,9% от българите считат, че повечето закони са добре написани и приложими. Това е сигнал за нараснала критичност на българското обществото към законодателите и към законите. [...]

Обновена визия представя Националният антропологичен музей

Националният антропологичен музей при Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН отбеляза 12 години от своето създаване. Това е единствената музейна институция в страната, чиято постоянна експозиция е изцяло посветена на физическия облик и характеристики на хората, населявали българските земи от древността до днес. […]

2019-04-22T11:01:07+02:00понеделник, 15 април 2019 |Категории: Човек и общество|Етикети: , |