Общоакадемични новини

/Общоакадемични новини

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурси по две национални научни програми

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурси по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) и  Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН). Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“ Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.  Обща цел на програмата Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда [...]

2019-08-05T09:31:22+02:00понеделник, 5 август 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела и обществени поръчки, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност; 2. Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Предходен опит като юрисконсулт НЕ се изисква; 6. Езикови познания: владеене на английски [...]

2019-07-31T13:04:46+02:00сряда, 31 юли 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Правителството отпуска 5 милиона лева за неотложни ремонти на БАН

По повод 150-годишнината на Българската академия на науките правителството отпуска 5 милиона лева за ремонт на сградите на Академията. Това обяви министър-председателят Бойко Борисов преди началото на редовното заседание на Министерски съвет днес. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски благодари на правителството и обясни, че средствата ще бъдат използвани за неотложни капиталови ремонти на знакови сгради на Академията, които са и паметници на културата. „Това е много важен жест в годината, в която БАН отбелязва своята 150-годишнина, както и признание за приноса на БАН в най-новата история на България“, каза акад. Ревалски.  

2019-07-17T13:34:32+02:00сряда, 17 юли 2019 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

184 проекта на млади учени и докторанти в БАН са подпомогнати по програма на МОН

През октомври ще бъдат отличени най-успешните проекти Най-успешните проекти по “Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.” ще бъдат наградени в началото на октомври на тържествено събитие. Награждаването на ръководителите на проектите, с постигнати значими научни или научно-приложни резултати, е посветено на приключването на Програмата и 150 – годишнината на БАН. […]

БАН удостоена с награда „Проф. Марко Семов“ за ярко присъствие в духовния живот на нацията

Президентът Румен Радев връчи наградата “Проф. Марко Семов” на Българската академия на науките  за яркото ѝ присъствие в духовния живот на нацията и по повод 150-годишнината от основаването на Академията. Церемонията, която отбеляза 80-годишнината от рождението на големия български писател, публицист и народопсихолог проф. Марко Семов,  се състоя на 10 юли в Българската академия на науките. […]

2019-07-11T10:03:59+02:00четвъртък, 11 юли 2019 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Програма на Втори интердисциплинарен докторантски форум

Център за обучение – БАН има удоволствието да представи програмата за предстоящия Втори интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнинaта на Българската академия на науките (29-31 август 201 9г., хотел „Самоков”, Боровец). Събитието предизвика засилен интерес сред докторанти както от Академията, така и от други висши учебни заведения в страната. Във форума ще вземат участие с доклад или постер 80 посветени на науката млади хора.