Лекции и семинари

В БАН се проведе Третият ежегоден научен семинар на Центъра за знания по управление на риска от бедствия към Европейската комисия

На 26 и 27 април в рамките на Българското Председателство на Европейския съюз в БАН се проведе Третият ежегоден научен семинар на Центъра за знания по управление на риска от бедствия към Обединения изследователски център (JRC – Ispra) на Европейската комисия (ЕК). Научният семинар бе организиран от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, Центъра за знания по управление на риска от бедствия към Обединения изследователски център на ЕК и Министерството на вътрешните работи. Със съдействието на Българското Представителство към ЕС, Министерството на европредседателството и Министерството на вътрешните работи семинарът бе включен в календара на Българското Председателство на Съвета на ЕС. […]

2018-04-30T14:48:05+03:00понеделник, 30 април 2018 |Категории: Лекции и семинари|Етикети: |

Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

Проф. д-р Анатолий Викторович Скальный от Държавен университет „П. Г. Демидов”, гр. Ярославъл, Русия ще гостува на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. На 18 и 19 декември той ще изнесе три лекции на английски език в Заседателната зала на Института на ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25, етаж 2. 18.12.2017 г., 13:00 ч. – „Медицинска елементология в Русия” 19.12.2017 г., 10:30 ч. – „Антагонизъм на селена и токсичните елементи при човека: Изследване на взаимодействията Se-Hg-As” и „Минерален профил на деца с аутизъм (връзка между токсичните метали и нарушенията от аутистичния спектър)” Лекциите са част от обучение по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Проф. Скальный [...]

Дискусия върху дарителството за образование

На 20 ноември (понеделник) 2017 г. от 13:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заключителната среща по проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения“ (Договор № ДФНИ-К02/12.12.2014, ФНИ). Проектът е реализиран от колектив от учени от Института за изследване на обществата и знанието, Института за исторически изследвания, Института по информационни и комуникационни технологии и Югозападния университет „Неофит Рилски“ с ръководител проф. д.с.н. Пепка Бояджиева. Лекция ще изнесе Магдалена Дулева, която е специалист в областта на филантропията и набирането на средства за образователни цели в университета Нотингам Трент, Великобритания. Проф. Петя Кабакчиева ще представи подготвения в рамките на проекта колективен сборник „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности“. Тук [...]

Интензивен практически курс по прахова рентгенова дифракция

Представители на Геоложката служба на Република Косово и Университета „Иса Болетини“ в гр. Косовска Митровица посетиха институтите по обща и неорганична химия и  по минералогия и кристалография на БАН за участие  в „Интензивен практически курс по прахова рентгенова дифракция“. Лекциите в курса представиха основните понятия при кристалографското описание на твърдите вещества, свойствата на рентгеновото лъчение и принципите на използването му при анализа на прахообразни материали. Упражненията третираха качествен и количествен фазов анализ на геоложки образци. Колегите от Косово заявиха интерес за сътрудничество с институти на БАН с оглед получаване на методическа помощ при работа с различни апаратури за характеризиране на материали, обучение по докторантски програми в БАН и участие в бъдещи научни форуми в България. Събитието e пример за добра практика на сътрудничество между учените [...]

Националният институт по геофизика, геодезия и география организира иновативно обучение чрез карста

От 5 до 8 септември 2017 г. в представителни карстови райони в Северна България ще се проведе Пътуващо училище за карста. То се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН и е част от дейността „Иновативно образование чрез карста” в общоакадемичния проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ (2017-2018, № ДСД-2/05.04.2017 г.). За участие в Пътуващото училище са поканени учители и ученици от София и страната, които са заявили интереси към карста. Обучението ще се проведе от експерти-карстолози на НИГГГ-БАН и гост-лектори. Пътуващото училище е ефикасна форма за прилагане на изследователския подход в обучението. Маршрутът от около 700 км включва почти всички видове карстови форми (повърхностни и подземни). Карстовите геосистеми, в които ще се проведе обучението, са моделни на [...]

Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

Инициативата е с фокус върху съвременните методи за изследване на наноматериалите В периода 8 – 13 октомври 2017 г. в “Дом на учения” - БАН, София ще се проведе Международна школа по фундаментална и електронна кристалография, на която ще се представят основните понятия и категории на кристалографията, както и възможностите за получаване на кристалографска информация за материалите посредством един от съвременните методи за изследване на наноматериалите – електронната микроскопия. Курсът лекции и упражнения ще бъде воден от учени с международен авторитет в областта на трансмисионната електронна микроскопия, електронната кристалография и теоретичната и математическа кристалография: проф. Йоук Хадерман от Университета в Антверпен, Белгия, проф. Масимо Несполо от Университета на Лотарингия, Франция и проф. Моис Аройо, от Университета на Баската провинция, Испания. Организатори са Институтът по оптически [...]