Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „специалист, компютърни мрежи и системи“

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „специалист, компютърни мрежи и системи“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ в огдел „АОЧР“, чийто основни функции ще бъдат насочени в извършването на:   1. предварителни проучвания, инсталация, настройка, пуск и приемни изпитания на оборудването и системите; 2. инсталиране и конфигуриране на софтуер; 3. извършване на процедура по обновяване на софтуерната версия на оборудването; 4. техническа поддръжка при презентации и демонстрации, и при пробни и тестови проекти; 5. участие в изготвяне на технически решения. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: висше, специалности „Информатика“, „Информационни системи“, „Компютърни науки“; 2. Професионални умения; умения за работа в екип. инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 3. Личностни качества; способност за работа под напрежение, лоялност [...]

2020-10-19T07:47:26+03:00понеделник, 19 октомври 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободна позиция за длъжността „Технически изпълнител“

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „Технически изпълнител“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ Основните функции ще бъдат насочени към изготвяне, оформяне и поддържане на вътрешио-ведомствена документация. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно специално или виеше икономическо; 2. Компютърна грамотност: отлична компютърни грамотност- MS Office пакет (Excel, Word); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за яриоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Предходен опит НЕ се изисква: 6. Езикови познания: владеене на английски език ще се счита за предимство. Работно време: пълен работен ден Ако желаете да кандидатствате за обявенат а позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своето CV [...]

2020-10-19T07:40:36+03:00понеделник, 19 октомври 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за 2021-2022 година следните видове стипендии: Стипендии за студенти участващи в летни немски курсове в Германия. Стипендии за магистратура в Германия (немски или английски): В областта на сценичните изкуства В областта на всички научни дисциплини В областта на изящното изкуство, дизайн, филм и визуални комуникации. Стипендии за докторанти и постдокторанти (немски или английски): Изследователски стипендии Стипендия за билатерална докторантура. Стипендии за университетски преподаватели и учени (немски или английски): За изследователски престой Работен престой на университетски преподаватели в областта на архитектура, изкуство и музика Двустранен обмен Повече информация за стипендиите може да бъде намерена на страницата [...]

2020-10-09T14:34:03+03:00петък, 9 октомври 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Стартира нова програма за награди на Internatioanl Science Council

Стартира новата програма за награди на Internatioanl Science Council за индивидуални изследователи или групи изследователи, които допринасят за популяризирането на науката като световно публично благо. Номинации могат да се правят в следните категории: Наука за устойчивост Наука за политики Политики за наука Научна свобода и отговорност Награда за изследовател в ранния етап на кариерата Документите за номинация са: - CV на номинирания, - 3 писма за подкрепа, - писмо-номинация. Повече информация относно съдържанието на документите за номинация може да намерите на следния линк: https://council.science/current/news/nominations-isc-awards/ Краен срок за предложения от Институтите на БАН: 20 ноември 2020 г. Предложенията се изпращат до tchouprenska@cu.bas.bg    

2020-09-16T15:51:13+03:00сряда, 16 септември 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

Обща цел на програмата Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. Изследователят  може  да  е  от всякаква националност.  Не  се  прилагат  възрастови ограничения. Изследователят  трябва  да  се  премести  или  да  се  е  преместил  от  друга  страна  на територията на България, където се намира бенефициентът. Изследователят не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (работа, проучвания и т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките [...]

2020-08-21T12:51:41+03:00петък, 21 август 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Специално издание на летен семинар „В търсене на сценарии за Източна Европа и България след COVID-19”

Институт за икономическа политика (EPI) в партньорство с Дипломатическия институт (BDI) към Министъра на външните работи на Република България подготвя специално издание на Летен семинар на тема: „В търсене на сценарии за Източна Европа и България след COVID-19”. Международният форум, който ще се проведе в периода 7 - 11 септември 2020 г. в к.к. Албена, се осъществява с любезната финансова подкрепа на фондация „Ханс Зайдел“ в България, Представителството на Европейската комисия в България и Австрийското посолство в София. Специалното издание на Летния семинар цели да предостави платформа за експертна дискусия и обмяна на идеи по отношение на перспективите пред икономиките и обществата в региона на Източна Европа и България след COVID-19. Програма на семинара: Програмата на петдневния международен форум ще включва както лекции, специални обръщения [...]

2020-08-06T12:06:37+03:00четвъртък, 6 август 2020 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top