Обяви и конкурси

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“ в отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“ в БАН Администрация Общи изисквания: - образование: висше икономическо, счетоводство или финанси (предимство специалност „Счетоводство и контрол“); - образователно-квалификационна степен: „бакалавър“ или „магистър“; - трудов стаж: не по-малко от 2 години по специалността; - професионален опит в областта на бюджетното счетоводство ще се счита за предимство; - лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип, мобилност, адаптивност; Специфични изисквания: - добро познаване и прилагане на счетоводното и данъчното законодателство; - компютърни умения - добро познаване и работа с MS Office, Internet, работа със счетоводен софтуер ще се счита за предимство; Описание на длъжността: - извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни [...]

2020-06-29T16:34:25+03:00понеделник, 29 юни 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

До 14 септември се приемат проекти в конкурсите за 2019 г. на Съвета по иновации при БТПП        

По решение на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе Седмото издание на конкурса за иновации, като е налице НОВ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ПРОЕКТИ: 14 септември 2020 година, понеделник, 20:00 ч. (конкурсът следваше да се проведе със срок за подаване на проекти 25 април 2020 г. понеделник, но срокът за приеманне на проекти се отлага за есента, поради обявеното извънредно положение от Народното събрание на Република България, което бе продължено до 13.май 2020 г. и невъзможността предвид извънредните мерки да бъде свикана комисията, както и последващото провеждане на церемонията по награждаването на победителите в трите категории). Номинираните ще се борят за призовото място в три основни категории: „Най-добър иновативен проект за 2019 г.“; „Най-успешно иновативно предприятие“ и „Най-перспективен иновативен старт ъп“. През [...]

2020-06-15T11:15:25+03:00понеделник, 15 юни 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Безплатно обучение Предприемачи в науката

Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката, което ще се проведе онлайн от 23 септември до 2 декември. В средата на декември ще бъде конкурсът Предприемач в науката с награда в размер на 30 000 лв. Обучението е безплатно и практически ориентирано. Насочено е към докторанти последна година и учени, защитили докторска степен през последните пет години в областите: Инженерни науки Нови материали Нови технологии Единственият по рода си формат привлича предприемачи-учени за лектори и ментори, които са и част от журито в конкурса. Фондация Карол Знание подкрепя млади български учени с проекти в приложната науката. Програмата Предприемачи в науката е разработена за развитие на умения, които са ключови за реализацията на научни проекти. В конкурса участниците се състезават за финансиране като [...]

2020-06-09T13:33:02+03:00вторник, 9 юни 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Институтът по математика и информатика обявява свободно място за старши сътрудник по програма “Вихрен”

Институтът по математика и информатика обявява свободно място за старши сътрудник към проект “Categorical Kaehler Geometry and Applications” (CKGA)  по национална научна програма „Вихрен“. Повече информация може да намерите на  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/528433

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Докторантите получават статут на Еразъм студент и са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет. Кандидатите за обучение, които имат за цел посещаване на курсове са с предимство. БАН признава получените кредити за обучение. Практика може да бъде осъществена в научноизследователски институт, предприятие, фондация, НПО или друга организация в чужбина. Докторантурата не се прекъсва по време на мобилността, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти. Срокът на обучение е от 3 до 6 месеца, а срокът на практика - от 2 до 6 месеца, в периода между август 2020 и септември 2021. Грантовете за мобилност са 520/470 за обучение и 720/670 евро месечно за практика. Кандидатите със специални потребности имат право на допълнителен грант и тяхната мобилност се насърчава. Приемащата организация [...]

2020-06-02T16:43:46+03:00вторник, 2 юни 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАД. 2020-2021

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство). Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите са от 2 до 6 последователни дни, вкл. един ден за път. Кандидати със специални потребности имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава. Периодът на провеждането им е от юли-август 2020 до септември 2021 г. Препоръчва се мобилностите да започват в неделя и да завършват в следващата събота. Планираната начална дата на мобилността може да бъде променяна впоследствие. Предложенията за мобилности се подават с придружително писмо от института/лабораторията/АСЗ, в което [...]

2020-06-02T16:37:42+03:00вторник, 2 юни 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |