Обяви и конкурси

Българската академия на науките обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти” Изисквания: висше образование (филология, международни отношения, публична администрация и др.), опит в областта на международната дейност, минимум едногодишен стаж. Отлично владеене на английски, ползването на руски език ще бъде предимство, компютърна грамотност, комуникативност, добра обща култура, умение за работа в екип. Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: По документи (автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо); Писмен тест (проверка на нивото на английски) и събеседване; Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочен от тях e-mail или телефон. Срок за подаване на кандидатурите:  понеделник, 4 ноември 2019 г. Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15-ти ноември” № 1, деловодството както и e-mail: veneta@cu.bas.bg

2019-10-16T13:45:11+02:00сряда, 16 октомври 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна докторантска стипендия

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. […]

2019-10-14T13:22:24+02:00понеделник, 14 октомври 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“

Институтът за литература при БАН, Катедрата по романистика на Софийския университет Св. Климент Охридски, Университетът Илия Чавчавадзе в Тбилиси, Университетът Екс-Марсилия и Националният институт за езиците и културите на Изтока (Париж) организират на 30 март – 1 април 2020 г. в Софийския университет интердисциплинарната научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“. Организаторите предлагат понятието „черноморско пространство“ да се освободи от рамките на приложните политология, политическа икономия и геополитика и да се положи като обект на хуманитаристиката. Опорно е понятието „литературно пространство”, разбирано в три смисъла: материална среда на съжителство на различни литератури; поле на конкуренция между литературите за символен капитал (в смисъла на социологията на културата на Пиер Бурдио, както е приложена в сравнителното литературознание от Паскале Казанова); матрица [...]

Конкурс за награда „Богдан Куртев”

  Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН  (ИОХЦФ-БАН) удължава  срока за подаване на документи в конкурса за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната химия за периода 2017-2019 г. до 17:00 ч. на 31.10.2019 г. Условията на конкурса могат да бъдат намерени тук и на интернет страницата на ИОХЦФ-БАН  www.orgchm.bas.bg.

2019-09-18T14:01:42+02:00сряда, 18 септември 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Конкурс за формиране на Малки учебно-изследователски общности

През учебната 2019 – 2020 г. Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) ще формира  и финансира, на конкурсен принцип, 15 Малки учебно-изследователски общности (МУИО). Девет от общностите ще бъдат от областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката, а останалите шест - от областта на хуманитарните и обществени науки. Целта е привличане на ученици към учебно-изследователска дейност, развитие на изследователския подход в образованието и усъвършенстване на уменията на учениците за представяне на резултати пред публика. Всяка общност се състои от поне двама ученика и ръководител. Те работят по един или повече проекти, с които учениците ще участват в Ученическата научна сесия на УчИ-БАН през 2020 година. Мярката е във връзка с изпълнение на договор между МОН и БАН (Д01 -100/ 27. 05. 2019 г.) по реализация [...]

2019-09-19T16:56:49+02:00сряда, 11 септември 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Институтът по оптически материали и технологии – БАН обявява Post Doc позиция към Европейски проект по програмата Хоризонт 2020

ИОМТ – БАН обявява Post Doc позиция към Европейски проект по програмата Хоризонт 2020 FET Proactive TOCHA 824140 ”Dissipationless topological channels for information transfer and quantum metrology” https://tocha-project.eu/ Срок за подаване на документите: 22.09.2019 Начало: 01.10.2019 Работни часове на седмица: 40 часа Срок: 1 година, с възможност за продължение до 3 години Кратко описание на проекта: Целта на проекта е да се разработи следващо поколение топологични устройства и архитектури, през които информацията да се разпространява без загуби. Това концептуално просто, но технологично и фундаментално предизвикателно изискване е от решаващо значение за развитието на технологии в области, вариращи от обработка на информация до квантова комуникация и метрология. Във всяка от тези области разпространението на информация е ключово препятствие, което например води до неприемливи топлинни натоварвания или [...]