Стартира нова програма за награди на Internatioanl Science Council

Стартира новата програма за награди на Internatioanl Science Council за индивидуални изследователи или групи изследователи, които допринасят за популяризирането на науката като световно публично благо. Номинации могат да се правят в следните категории: Наука за устойчивост Наука за политики Политики за наука Научна свобода и отговорност Награда за изследовател в ранния етап на кариерата Документите за номинация са: - CV на номинирания, - 3 писма за подкрепа, - писмо-номинация. Повече информация относно съдържанието на документите за номинация може да намерите на следния линк: https://council.science/current/news/nominations-isc-awards/ Краен срок за предложения от Институтите на БАН: 20 ноември 2020 г. Предложенията се изпращат до tchouprenska@cu.bas.bg    

2020-09-16T15:51:13+03:00сряда, 16 септември 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

Обща цел на програмата Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. Изследователят  може  да  е  от всякаква националност.  Не  се  прилагат  възрастови ограничения. Изследователят  трябва  да  се  премести  или  да  се  е  преместил  от  друга  страна  на територията на България, където се намира бенефициентът. Изследователят не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (работа, проучвания и т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките [...]

2020-08-21T12:51:41+03:00петък, 21 август 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Специално издание на летен семинар „В търсене на сценарии за Източна Европа и България след COVID-19”

Институт за икономическа политика (EPI) в партньорство с Дипломатическия институт (BDI) към Министъра на външните работи на Република България подготвя специално издание на Летен семинар на тема: „В търсене на сценарии за Източна Европа и България след COVID-19”. Международният форум, който ще се проведе в периода 7 - 11 септември 2020 г. в к.к. Албена, се осъществява с любезната финансова подкрепа на фондация „Ханс Зайдел“ в България, Представителството на Европейската комисия в България и Австрийското посолство в София. Специалното издание на Летния семинар цели да предостави платформа за експертна дискусия и обмяна на идеи по отношение на перспективите пред икономиките и обществата в региона на Източна Европа и България след COVID-19. Програма на семинара: Програмата на петдневния международен форум ще включва както лекции, специални обръщения [...]

2020-08-06T12:06:37+03:00четвъртък, 6 август 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Научно сътрудничество между БАН и Словашката академия на науките (САН) за периода 2021 – 2022 г.

Ръководството на БАН взе решение считано от 1 януари 2021 г. да се премине към нов финансов механизъм в рамките на двустранното сътрудничество със Словакия. Предложенията за нови съвместни проекти следва да са двугодишни. Ще се стимулира участието на млади учени в проектите, както и изпълнението на научноизследователски проекти, които не са били финансирани досега по ЕБР. БАН ще предоставя до 1500 евро годишно на всеки проект, като средствата могат да се използват за командировки и за консумативи. Картата за оценка на проектното предложение е качена на сайта на БАН. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в Словашката академия на науките от съответните партньори. Във връзка с подписването на ново Споразумение за научно сътрудничество между БАН и САН и Работна програма към [...]

2020-07-20T11:44:39+03:00понеделник, 20 юли 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2020 г.

Колективът на Института по Полимери към БАН кани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. Научната сесия е посветена на 30 години от учредяването на Институт по полимери и ще се проведе на 10 септември 2020 г. от 10:00 часа в ИП-БАН, гр София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103-В. По изключение, тази година младите учени ще могат да вземат участие единствено с постерно съобщение. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 7 август 2020г, а крайният срок за изпращане на постер е 28 август 2020 г. Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на института в секция „Новини и събития"

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“ в отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“ в БАН Администрация Общи изисквания: - образование: висше икономическо, счетоводство или финанси (предимство специалност „Счетоводство и контрол“); - образователно-квалификационна степен: „бакалавър“ или „магистър“; - трудов стаж: не по-малко от 2 години по специалността; - професионален опит в областта на бюджетното счетоводство ще се счита за предимство; - лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип, мобилност, адаптивност; Специфични изисквания: - добро познаване и прилагане на счетоводното и данъчното законодателство; - компютърни умения - добро познаване и работа с MS Office, Internet, работа със счетоводен софтуер ще се счита за предимство; Описание на длъжността: - извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни [...]

2020-06-29T16:34:25+03:00понеделник, 29 юни 2020 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top