Обяви и конкурси

Конкурс за иновации на БТПП

Стартира седмото издание на конкурса за иновации на БТПП. Три са основните категории  „Най-добър иновативен проект за 2019 г.“; „Най-успешно иновативно предприятие“ и „Най-перспективен иновативен старт ъп“. В седмото издание се учредява нова категория: „Най-перспективен иновативен старт ъп за 2019 г.“. Конкурсът  се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие. Кандидатстването стартира официално от 11 ноември 2019 г. Подробности за начина на кандидатстване вижте тук.  

2019-11-27T17:08:19+02:00сряда, 27 ноември 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН – ОДИТОР”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН - ОДИТОР” в отдел „Вътрешен одит” към Българска академия на науките. I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Висше образование в областта на стопанските или правните науки, минимална образователно -квалификационна степен – „бакалавър”; 2. Професионален опит: 2 години в областта на контрола, вътрешния или външния одит; 3. Притежаване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор; II. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: 1. Отлична компютърна грамотност – Microsoft office, работа със софтуерни продукти в областта на счетоводство и контрола; 2. Езикови умения – владеене на английски език. III. Необходимите документи за кандидатстване: 1. Заявление (свободен [...]

2019-11-14T10:25:29+02:00четвъртък, 14 ноември 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ – ОДИТОР”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ - ОДИТОР” в отдел „Вътрешен одит” към Българска академия на науките. I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Висше образование в областта на стопанските или правните науки, минимална образователна - квалификационна степен – „бакалавър”; 2. Професионален опит: не се изисква; 3. Специфично изискване за заемане на длъжността: в рамките на две години от назначаването, „стажант-одиторът“ трябва да придобие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите; II. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: 1. Отлична компютърна грамотност – Microsoft office, работа със софтуерни продукти в областта на счетоводство и контрола; 2. Езикови умения – владеене на английски език. III. Необходимите документи за кандидатстване: 1. Заявление [...]

2019-11-14T10:22:31+02:00четвъртък, 14 ноември 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти” Изисквания: висше образование (филология, международни отношения, публична администрация и др.), опит в областта на международната дейност, минимум едногодишен стаж. Отлично владеене на английски, ползването на руски език ще бъде предимство, компютърна грамотност, комуникативност, добра обща култура, умение за работа в екип. Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: По документи (автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо); Писмен тест (проверка на нивото на английски) и събеседване; Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочен от тях e-mail или телефон. Срок за подаване на кандидатурите:  понеделник, 4 ноември 2019 г. Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15-ти ноември” № 1, деловодството както и e-mail: veneta@cu.bas.bg

2019-10-16T13:45:11+02:00сряда, 16 октомври 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна докторантска стипендия

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. […]

2019-10-14T13:22:24+02:00понеделник, 14 октомври 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“

Институтът за литература при БАН, Катедрата по романистика на Софийския университет Св. Климент Охридски, Университетът Илия Чавчавадзе в Тбилиси, Университетът Екс-Марсилия и Националният институт за езиците и културите на Изтока (Париж) организират на 30 март – 1 април 2020 г. в Софийския университет интердисциплинарната научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“. Организаторите предлагат понятието „черноморско пространство“ да се освободи от рамките на приложните политология, политическа икономия и геополитика и да се положи като обект на хуманитаристиката. Опорно е понятието „литературно пространство”, разбирано в три смисъла: материална среда на съжителство на различни литератури; поле на конкуренция между литературите за символен капитал (в смисъла на социологията на културата на Пиер Бурдио, както е приложена в сравнителното литературознание от Паскале Казанова); матрица [...]