Профил на купувача

/Профил на купувача

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Годишен абонамент за нови версии на счетоводна програма „Скиптър(i)” на „Униконс” ООД за двустранно счетоводство и системна помощ след заявка от Възложителя” Преписка идентиф. номер ОП-4 / 2019 г. Дата на създаване: 09.08.2019 г. […]

2019-08-22T19:07:07+02:00петък, 9 август 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Покана 4 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-263 от 26.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Обновяване и поддръжка на софтуерната система за управление на бизнес процеси и документи Archimed eProcess на „Давид Холдинг” АД“. Преписка идентиф. номер: Покана 4 по чл. 191 ЗОП / 2019 г. Дата на създаване: 26.07.2019 г. […]

2019-08-13T09:22:18+02:00петък, 26 юли 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Покана 3 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-262 от 25.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни програмни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД” за отчитане и контрол на бюджетните средства и обобщаване на месечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети“. Преписка идентиф. номер: Покана 3 по чл. 191 ЗОП / 2019 г. Дата на създаване: 25.07.2019 г. […]

2019-08-07T15:17:16+02:00четвъртък, 25 юли 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Покана 2 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-268 от 23.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Следгаранционна поддръжка на програмен продукт „ОМЕКС®2000” на „ОмегаСофт” ООД и допълнителни модули към този продукт: модул „Директ” и модул „Администратор”», както и поддръжка на модул „Хонорари” и 8 допълнителни бази данни“. Преписка идентиф. номер: Покана 2 по чл. 191 ЗОП / 2019 г. Дата на създаване: 23.07.2019 г. […]

2019-07-31T17:11:23+02:00вторник, 23 юли 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Покана 1 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-269 от 23.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС 2012 Фактуриране” и модул „АС 2012 Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД”. Преписка идентиф. номер: Покана 1 по чл. 191 ЗОП / 2019 г. Дата на създаване: 23.07.2019 г. […]

2019-08-01T17:17:46+02:00вторник, 23 юли 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г. Дата на създаване: 08.04.2019 г. […]

2019-07-16T15:11:33+02:00понеделник, 8 април 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |