Процедури за избор на директори

/Процедури за избор на директори

Процедура за избор на директор на Институт физикохимия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт физикохимия […]

2020-01-20T10:00:27+02:00понеделник, 20 януари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за български език

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за български език […]

2020-01-13T10:18:39+02:00понеделник, 13 януари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Националния природонаучен музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Националния природонаучен музей […]

2020-01-06T11:07:46+02:00понеделник, 6 януари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по полимери

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по полимери […]

2019-12-03T10:51:09+02:00понеделник, 2 декември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия […]

2019-12-03T10:50:24+02:00понеделник, 2 декември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по електроника

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по електроника […]

2019-12-03T10:49:28+02:00понеделник, 2 декември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|