Процедури за избор на директори

/Процедури за избор на директори

Процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи […]

2019-07-31T13:15:21+02:00четвъртък, 1 август 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей […]

2019-06-27T13:16:54+02:00четвъртък, 27 юни 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Избран директор на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите

УС на БАН в свое заседание на 28.02.2019 г. избра: Чл.-кор.проф.дфн Екатерина Ангелова Бъчварова за директор на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите […]

2019-03-05T14:00:18+02:00вторник, 5 март 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей […]

2019-03-01T12:38:50+02:00петък, 1 март 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика […]

2018-11-30T10:53:59+02:00петък, 30 ноември 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|