Процедури за избор на директори

/Процедури за избор на директори

Процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център […]

2019-09-16T10:04:16+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло […]

2019-09-16T10:05:52+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по физикохимия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по физикохимия […]

2019-09-16T10:07:08+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по катализ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по катализ […]

2019-09-16T10:08:36+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по микробиология

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по микробиология […]

2019-09-16T10:09:41+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография […]

2019-09-16T10:10:44+02:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|