Процедури за избор на директори

/Процедури за избор на директори

Процедура за избор на директор на Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив […]

2020-02-28T09:57:18+02:00петък, 28 февруари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по невробиология

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по невробиология […]

2020-02-03T13:18:28+02:00понеделник, 3 февруари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за литература

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за литература […]

2020-02-03T13:15:10+02:00понеделник, 3 февруари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт физикохимия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт физикохимия […]

2020-01-20T10:00:27+02:00понеделник, 20 януари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за български език

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за български език […]

2020-01-13T10:18:39+02:00понеделник, 13 януари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Националния природонаучен музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Националния природонаучен музей […]

2020-01-06T11:07:46+02:00понеделник, 6 януари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|