Процедури за избор на директори

/Процедури за избор на директори

Процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия […]

2019-12-03T10:50:24+02:00понеделник, 2 декември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по електроника

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по електроника […]

2019-12-03T10:49:28+02:00понеделник, 2 декември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания […]

2019-12-03T10:48:35+02:00понеделник, 2 декември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център […]

2019-09-16T10:04:16+03:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло […]

2019-09-16T10:05:52+03:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по физикохимия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по физикохимия […]

2019-09-16T10:07:08+03:00понеделник, 16 септември 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|