Защита на дисертационен труд на Орлин Кузов, Институт по математика и информатика при БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 25 февруари 2021 г. от 10.00  часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ИКТ инструментариум за иновативни методи и приложения в образователния процес” на ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Докторска програма „Информатика”   Научен ръководител: доц. д-р Десислава Панева-Маринова Председател на Научното жури: доц. д-р Детелин Лучев – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Радослав Йошинов – рецензент проф. дин Владимир Йоцов проф. д-р Росица Донева доц. д-р Десислава Панева-Маринова Материалите по защитата са на разположение в библиотеката [...]

Изложба за 150 години БАН гостува в Сливен

Регионален академичен център на БАН в гр. Сливен организира гостуване на Изложбата „150 години Българска академия на науките”. Тя е включена в програмата за честване на празника на града Димитровден и е уредена в Националния музей на текстилната индустрия. Изложбата представлява една разтворена двуезична книга на академията, в която всяка страница разказва за научните търсения и постижения на определен център, лаборатория или институт. На български и английски език са представени най-значимите научни изследвания, открития и издания и на Българската академия на науките. „Българската академия на науките (БАН), правоприемник на Българското книжовно дружество (БКД), е най-старата и най-голямата научна институция в страната, основана девет години преди Третата българска държава. Създаването на Българското книжовно дружество от личности, които още нямат своя държава, изисква голяма вяра и много [...]

2020-09-17T13:34:56+00:00четвъртък, 17 септември 2020 |Категории: РАЦ|

БАН и областната администрация в Смолян продължават сътрудничеството си

Председателят на Българската академия на науките  акад. Юлиан Ревалски и областният управител на Смолян Недялко Славов преподписаха меморандум за сътрудничество между БАН и областната администрация през следващите пет години. „Българската академия на науките е една широкообхватна научна организация, фактически всеки диапазон на научни постижения е застъпен в институтите на БАН. Този потенциал е национален и принадлежи на България. Преди десетина години започна изграждането на регионална академична мрежа за засилване на връзките между институтите и регионите в България. Целта е научната експертиза на учените от БАН да бъде в помощ на местната власт за решаването на специфични проблеми. Макар и не навсякъде с еднаква интензивност, този подход се оказва успешен.“, каза академик Ревалски, обръщайки внимание, че в Смолян е един от най-активните академични центрове. „Много широк [...]

2020-09-11T11:36:42+00:00петък, 11 септември 2020 |Категории: РАЦ|

„Жените от науката и бизнеса” за седми пореден път в Бургас

Седма среща "Жените от науката и бизнеса" организираха в Бургас Регионалният академичен център на БАН и Търговско индустриална камара – Бургас. С лекции участваха акад. Никола Съботинов и акад. Дамян Дамянов, членове на САЧК на БАН. Проф. Севдалина Турманова, координатор на РАЦ – Бургас, откри срещата и говори за съвременната жена като активен участник в динамичния живот и цената за успеха й. „Бургаската жена винаги участвала в промените на града и e допринасяла с опит и знания в превръщането на Бургас в модерен град,  като добра среда за учене, живеене, работа. А моята лична мечта е той да бъде и водещ образователен и научен център“. Академик Никола Съботинов, председател на БАН 2008-2012 и почетен гражданин на Бургас, изнесе лекция на тема „Наука и иновации“ и [...]

2020-03-09T14:03:06+00:00понеделник, 9 март 2020 |Категории: РАЦ|

Годишна среща на Националната академична мрежа на БАН

Годишна среща на координаторите на Националната академична мрежа на Българската академия на науките се проведе в Академията. По време на срещата бяха очертани приоритетите в работата на регионалните центрове през 2020 година. Предстои Академията да покаже в 17 града изложбата, посветена на 150-годишнината на БАН и постиженията във всички научни направления. Това стана ясно по време на разговорите с участието на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и зам.-председателя чл.-кор. Костадин Ганев. Главният координатор на регионалните центрове проф. Петър Петров откри събитието и представи отчета за дейността през 2019 г. Дейностите на регионалните академични центрове са във взаимодействие на научните институти на БАН с общински и областни структури, университети на територията на региона, бизнес и индустрия, музеи, училища, читалища, отбеляза проф. Петров. През 2019 г. [...]

2020-01-24T09:44:56+00:00петък, 24 януари 2020 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини, РАЦ|Етикети: |

Двудневна научна конференция с международно участие се проведе в Разград

Двудневна  научна конференция с международно участие под наслов: „Нови индустрии, дигитална икономика,   общество - проекции на бъдещето - II” се проведе в Разград на 01 и 02 ноември 2019 г. Научният форум се провежда всяка година и  се организира от РАЦ-Разград съвместно с Филиал - Разград на Русенския университет, Съюз на учените в България - клон Разград, Ротари клуб - Разград, Дом на науката и техниката Разград и се проведе  под патронажа на кмета на Община Разград. Представени бяха три пленарни доклада от водещи учени. Доц. Александр Зайчук от Украински държавен химико-технологичен университет в Днепропетровск говори на тема „Физикохимични основи на  синтеза на керамични пигменти  с различна структура и използване на алтернативни суровини”. Проф. Марко Юукич от Университет „Йосиф Щросмайер“ в Осиек, Хърватия представи доклад [...]

2019-11-18T11:24:35+00:00понеделник, 18 ноември 2019 |Категории: РАЦ|Етикети: |
Go to Top