Home/САЧК

СКРЪБНА ВЕСТ

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31.03.2021 г. почина акад. Михаил Георгиев Виденов. Академик Михаил Виденов е един от най-популярните и признати български езиковеди с международна известност. Роден е на 10.04.1940 г. в гр. София. През 1964 г. завършва „българска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“, където става редовен аспирант и асистент. През 1969 г. защитава кандидатска дисертация, през 1988 г. е избран за „доктор на филологическите науки“. През 1977 г. защитава докторат и в Карловия университет в Прага. През 1981 г. е избран за доцент, а през 1989 г. – за професор по съвременен български език (социолингвистика), през 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2008 г. - за академик. Акад. Виденов е основоположник на социолингвистичното направление [...]

2021-04-01T13:41:37+00:00четвъртък, 1 април 2021 |Категории: САЧК|Етикети: |

СКРЪБНА ВЕСТ

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 26.03.2021 г. почина акад. Тодор Георгиев Николов. Академик Тодор Николов е една от най-ярките фигури в геологическата наука в България. Роден е на 26.02.1931 г. в с. Варана, Плевенска област. Завършва „Геология” в СУ „Свети Климент Охридски”, през 1955 г. През 1960 г. специализира в СССР, през 1968 г. в Сорбоната в Париж, а през 1974 г. в Университета в Дижон, Франция. През 1967 г. му е присъдена степен „Кандидат на геолого-минералогическите науки“, а през 1984 г. - Доктор на геолого-минералогическите науки. Избран е за член-кореспондент на БАН през 1984 г., а за академик през 1997 г. Той има дългогодишна и всеотдайна научно-изследователска, преподавателска и обществена дейност и огромен принос за утвърждаването и издигането на [...]

2021-03-26T15:11:50+00:00петък, 26 март 2021 |Категории: САЧК|

СКРЪБНА ВЕСТ

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12.03.2021 г. почина акад. Евгени Викторов Головински. Академик Евгени Головински е световно известен български биохимик. Роден е на 18.03.1934 г. в гр. Бургас. Завършва „Органична химия” в СУ „Св. Кл. Охридски”, през 1957 г. и същата година е зачислен в редовна докторантура към Катедра „Медицинска химия“ на ВМИ–София  (сега МУ-София). Там под ръководството на чл. кор. Александър Спасов разработва кандидатска (сега докторска) теза, която защитава през 1961 г., след което е назначен за асистент в същата кагедра. През 1966 г. преминава на работа в Централната биохимична лаборатория (сега Институт по молекулярна биология) на БАН, където последователно заема длъжностите ст. н. с. ІІ ст. (доцент), професор (1979) и завеждащ секция „Химия и биохимия на антиметаболитите” (1981- [...]

2021-03-15T09:43:25+00:00понеделник, 15 март 2021 |Категории: САЧК|

Корона-вирусната пандемия и борбата с нея

Председателят  на отделението за медицински науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите на  Българската академия на науките акад. Богдан Петрунов с отговор на актуални въпроси в материала „Корона-вирусната пандемия и борбата с нея“. С информацията можете да се запознаете ТУК

2021-02-23T10:26:24+00:00понеделник, 22 февруари 2021 |Категории: САЧК|Етикети: |

Българската православна музика в лабиринта на времето – позната и непозната

В новата книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева „На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене? Стара българска музика III: IX-XIX в.“[1] се разглеждат проблеми, които се разработват само в Българска академия на науките. Те се основават върху оригинални паметници, създавани на територии, където е живяло компактно българско население и са работили творци, допринесли за престижа на българската музика. Свързани са с характера на православната музикална култура, останала в центъра на духовния живот повече от хилядолетие в историята на балканските православни народи. Дискутира се ценностната система, към която книжовниците са се придържали, уникалното, което различава българската музика от „музиките“ на останалите православни народи, чиито пътища тясно се преплитат, параметрите, които „превъртат ключа“ към новото през националното Възраждане, както и по какъв път поема православната [...]

Импресии от еволюцията: трудният път на хоминидите

Откъде сме дошли, кои сме и накъде отиваме? Еволюцията на хоминидите (семейството на съвременния човек) във времето и в географското пространство е тема на новата книга на акад. Тодор Николов и д-р Дочо Дочев. „Импресии от еволюцията: трудният път на хоминидите“ е подготвена и издадена от издателство „Захарий Стоянов“. Въз основа на анализ на изключително богат фосилен  материал и множеството публикации е проследено развитието на родословието на човека, което стартира от Африка и постепенно се разгръща във времето и пространството, обогатявайки се с нови еволюционни разклонения, които се разселват по всички континенти. В това дълго и трудно пътешествие нашите прадеди са преодолели истински планини от трудности. Преминаването от доисторическото стадо към първобитното общество, т.е. обединяването на древните ни прадеди в социална група, е било качествен [...]

2021-02-10T10:45:48+00:00сряда, 10 февруари 2021 |Категории: САЧК|Етикети: |
Go to Top