САЧК

/САЧК

Дарителска кампания на САЧК в подкрепа на деца и младежи

Събранието на академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките (САЧК - БАН) дари 35 000 лева събрани лични средства на Фонд “Социална закрила”. Сумата ще бъде използвана за закупуване на мобилни устройства – таблети за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в центрове за настаняване от семеен тип на територията на страната. САЧК-БАН провежда дарителски кампании всяка година. През 2020 г. академиците и член-кореспондентите на БАН решиха събраните средства да бъдат използвани за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19.

2020-05-14T09:59:12+03:00понеделник, 4 май 2020 |Категории: Избрани, САЧК|Етикети: |

Поет на нравствената светлина и хармонията

Днес се навършват 100 години от рождението на академик Валери Петров – един от духовните стълбове на Отечеството, първомайстор на българската поезия, блестящ преводач от няколко езика, творец, чиито произведения облъхват съвременниците в продължение на повече от седем десетилетия с добротворство, благородство, неугасващата нравствена светлина и хармония. Валери Петров сякаш постоянно ни насочва към мисълта на Блез Паскал – „Щеше да има премного мрак, ако нямаше видими свидетелства за истината“. Сигурно щеше да има премного безнадеждност ако не съществуваха експлозиите на истинската поезия. А Валери Петров е едно от най-ярките нейни проявления. За седем десетилетия неуморно служение в храма на Словото, той създаде мащабно и ярко творчество. Словото на Валери Петров притежава чудната способност да заличава границата между възможно и невъзможно, измислица и зрима реалност. [...]

Скръбна вест

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 20.04.2020 г. след кратко боледуване почина акад. Александър Крумов Попов. Акад. Александър Попов е световноизвестен български електрохимик. Роден е на 08.02.1942 г. в София. През 1967 г. завършва Химическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и веднага постъпва на работа в новосъздадената Централна лаборатория по електрохимични източници на ток (ЦЛЕХИТ) на Българската академия на науките, в която преминава през всички научни степени – от химик до старши научен сътрудник I степен. През 1980 г. защитава дисертация за научната степен „кандидат на химически науки“, а през 1996 г. става „доктор на химическите науки“. През 2004 г. ст.н.с. I ст. Ал. Попов е избран за член-кореспондент, а през 2008 г. – за академик на БАН. Основните [...]

2020-04-22T11:39:04+03:00вторник, 21 април 2020 |Категории: САЧК|

Скръбна вест за акад. Иван Гуцов

Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 23.03.2020 г., след кратко боледуване почина акад. Иван Стоянов Гуцов. Акад. Иван Гуцов е световно известен български физикохимик. Акад. Гуцов е роден на 31.05.1933 г. в София. През 1958 г. завършва ВХТИ – София и от 1959 г. работи в Института по физикохимия на БАН. През годините 1959 – 1972 г. е химик и научен сътрудник; през 1972 г. му е присъдена научната степен „доктор на химическите науки“; през 1974 г. е избран за старши научен сътрудник I ст. в ИФХ а през 1989 г. за професор; през периода 1989 г. – 1994 г. е завеждащ секция „Фазообразуване и кристален растеж“ към ИФХ – БАН; през 1997 г. основава секция „Физикохимия на аморфните материали“ към [...]

2020-03-24T16:03:37+02:00вторник, 24 март 2020 |Категории: САЧК|

Скръбна вест

Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 20.02.2020 г. почина на 87-годишна възраст член-кореспондент Неделчо Николов Милев. Чл.-кор. Неделчо Милев е виден български киновед с международна известност. Роден е на 5 февруари 1933 г. в Чирпан. През 1955 г. завършва специалност „Театрознание“ във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“. През 1966 г. защитава докторска дисертация във ВГИК – Москва със степен кандидат на изкуствознанието. През периода 1958-1963 г. работи във в. „Народна култура“ като завеждащ Отдел „Кино“. От 1963 до 1966 г. прави редовна докторантура в Москва. През 1966 г. е назначен за зам.-директор на БН филмотека. От 1971 г. е в административното и научно ръководство на Института за изкуствознание на БАН и дългогодишен ръководител на секция „Кино и телевизия“. През 1973 г. е сред основателите на [...]

2020-02-21T17:19:37+02:00петък, 21 февруари 2020 |Категории: САЧК|

Скръбна вест

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 19.01.2020 г., след кратко боледуване почина на 87-годишна възраст акад. Благовест Христов Сендов. Акад. Благовест Сендов е световноизвестен български математик, изтъкнат държавник и общественик. Акад. Сендов е роден на 08.02.1932 г. в Асеновград. През 1956 г. завършва „Математика” в Математическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, в периода 1960-1961 г. специализира в Московския държавен университет, през 1964 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1967 г. докоторска дисертация. През 1968 г. е избран за професор по изчислителна математика, през 1974 г. - за член-кореспондент на БАН, а през 1981 г. за академик. Акад. Сендов е най-младият доктор на науките, най-младият професор и най-младият ректор на Софийския университет. Научните интереси и постижения на акад. Сендов са в [...]

2020-01-22T10:54:52+02:00понеделник, 20 януари 2020 |Категории: САЧК|