Home/САЧК

Скръбна вест

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 11.01.2021 г. след кратко боледуване почина чл.-кор. Йовчо Боянов Топалов. Чл.-кор. проф. д-р Йовчо Топалов е роден на 15 юни 1931 г. в Оряхово. През 1954 г. завършва медицина с пълно отличие във Висшия медицински институт в София. Има признати специалности по хирургия, военнополева хирургия и съдова хирургия. С повече от 62 години хирургичен опит, специализирал в Русия, Германия, Франция, Испания, Италия, Чехия, Полша, Куба. Професионалният му път започва като военен лекар в местния полк в град Белоградчик, преминава и през сливенската армейска болница, където работи като ординатор и началник на кабинет по хирургия. След конкурс през 1960 г. д-р Топалов е назначен за асистент в Клиниката по сърдечно-съдова и гръдна хирургия на Висшия военномедицински [...]

2021-01-12T15:25:20+02:00понеделник, 11 януари 2021 |Категории: САЧК|Етикети: |

С К Р Ъ Б Н А   В Е С Т

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 05.12.2020 г. след кратко боледуване почина акад. Петър Атанасов Кралчевски. Акад. Кралчевски е роден на 23 октомври 1956 в гр. Габрово. През 1974 г. завършва, със златен медал, Математическата гимназия в Габрово, а през 1981 г. - Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ като отличник на випуска, със специализация "Атомна физика". През 1981 е назначен като физик към Катедра „Физикохимия“ на ХФ на Софийския университет, където след това става докторант (1982 г.-1984 г.). През юни 1985 г. защитава дисертация за научната степен „кандидат на физическите науки“ (доктор), а през декември 1990 г. е избран за „доцент по химична физика” към Лабораторията по физикохимична хидродинамика и термодинамика към ХФ на СУ. През 2001 г. става [...]

2020-12-11T11:35:07+02:00понеделник, 7 декември 2020 |Категории: САЧК|

Скръбна вест

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 26.11.2020 г. след кратко боледуване  почина акад. Константин Димитров Косев. Акад. Константин Косев е роден на 15.08.1937 г. в гр. Дупница. През 1960 г. завършва „История“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. През периода 1961 – 1964 г. е аспирант по „История на Българското възраждане“ в Института за история при БАН, а през 1965 г. е назначен като научен сътрудник в Института за история – БАН и защитава степен „кандидат на историческите науки“. През периода 1966 – 1967 г. специализира в Германия като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболдт“. През 1972 г. е избран за старши научен сътрудник в ИИ – БАН, през 1977 г. получава научната степен „доктор на историческите науки“, а през 1979 г. [...]

2020-11-27T15:50:23+02:00петък, 27 ноември 2020 |Категории: САЧК|

Скръбна вест

Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 22.10.2020 г., след кратко боледуване почина член-кореспондент Стоян Михайлов Мирчев.  Чл.-кор. Михайлов е роден на 6 октомври 1930 г. в с. Скравена, Ботевградска област. През 1952 г. завършва „философия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През периода 1952 г. – 1956 г. е асистент по диалектически и исторически материализъм във ВИИ „Карл Маркс“. От 1956 г. до 1966 г. е научен сътрудник в Института по философия при БАН, а от 1960 г. е кандидат на философските науки. През периода 1959 г. – 1962 г. е научен секретар на Института по философия – БАН. От основаването на Института по социология при БАН през 1968 г. е заместник-директор, а след това и негов директор и завеждащ секция „Социология [...]

2020-10-23T15:47:30+03:00петък, 23 октомври 2020 |Категории: САЧК|

Скръбна вест

Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12.10.2020 г., след кратко боледуване почина член-кореспондент Максим Митов Божинов. Чл.-кор. Максим Божинов е роден на 22 юни 1928 г. в с. Челюстница, област Монтана. През 1952 г. завършва висше агрономическо образование в София. През 1953 г. постъпва на работа в Института по памука в гр. Чирпан, където работи до 2003 г. и последователно заема длъжностите: завеждащ секция „Селекция и семепроизводство на памука“, научен секретар, заместник-директор, а през периода 1977 г. – 1993 г. и директор на Института. През 1963 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1980 г. – докторска дисертация. През 1965 г. е хабилитиран за старши научен сътрудник II степен, през 1971 г. – за старши научен сътрудник I степен, а през 2008 [...]

2020-10-21T14:39:11+03:00понеделник, 19 октомври 2020 |Категории: САЧК|

Проф. Максим Концевич е избран за чуждестранен член на БАН

На 8 октомври 2020 г. Събранието на академиците при Българската академия на науките избра за чуждестранен член на БАН проф. Максим Концевич, руски и френски математик, роден на 25.08.1964 г. в Химки, Московска област. Максим Концевич е професор в Института за висши научни изследвания (IHES), Париж и изтъкнат професор в Университета на Маями. Той е един от водещите математици и теоретични физици на 20 и 21 век  с изключителни приноси в алгебричната геометрия, алгебричната топология  и геометричните аспекти на математическата физика, като теорията на възлите, квантуването и огледалната симетрия. Проф. Концевич е автор на редица нови  идеи и теории с огромно влияние върху развитието на съвременната математика и  теоретичната физика: Деформационното квантуване, Хомологичната огледална симетрия, Инвариантите на Доналдсън-Томас и wall-crossing  структури, Некомутативната теория на Ходж, [...]

2020-10-21T12:38:35+03:00понеделник, 19 октомври 2020 |Категории: САЧК|
Go to Top