Избрани

/Избрани

Тук се слагат новините, които излизат на ротатора/слайдера на началната страница

Представяне на книгата „За официалния език на Република Северна Македония“

Изданието „За официалния език на Република Северна Македония“ беше представено пред медиите в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата включва научно обоснован текст по темата за официалния език на Република Северна Македония, написан на популярен език и предназначен за широк кръг читатели, който БАН публикува в илюстрирано издание. Авторите са учени от Българската академия на науките и три университета - Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград. Книгата излиза 41 години след издаването на студиата „За единството на българския език“  и съдържа много прецизен текст, основан на документи. Това каза ръководителят на проекта чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН, и представи авторите и консултантите на изданието. Книгата е резултат от [...]

2020-05-07T15:14:25+03:00четвъртък, 7 май 2020 |Категории: Uncategorized @bg, Избрани|

Дарителска кампания на САЧК в подкрепа на деца и младежи

Събранието на академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките (САЧК - БАН) дари 35 000 лева събрани лични средства на Фонд “Социална закрила”. Сумата ще бъде използвана за закупуване на мобилни устройства – таблети за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в центрове за настаняване от семеен тип на територията на страната. САЧК-БАН провежда дарителски кампании всяка година. През 2020 г. академиците и член-кореспондентите на БАН решиха събраните средства да бъдат използвани за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19.

2020-05-14T09:59:12+03:00понеделник, 4 май 2020 |Категории: Избрани, САЧК|Етикети: |

Кибер рискове, заплахи и мерки за защита, свързани с COVID-19

Десетте най-актуални рискове и заплахи от техно-социален тип, свързани с COVID-19 за 2020 година анализират учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ). Предлагат се и практически мерки за защита. Обобщените данни от анализа на доц. Златогор Минчев и ас. Иван Гайдарски от секция „Информационни технологии в сигурността“ на ИИКТ-БАН дават текущ приоритет на заплахи и рискове, свързани с атаки върху ключови онлайн услуги и уязвимости при работна организация “Home Office”. Други значими към момента са: фишинг заплахите и малуеър атаките. Растеж в значимостта, но в по-малка степен, се очаква и по отношение на крипто-вирусните атаки, уязвимостите в популярни приложения, robocall измамите, фалшивите приложения и новини, измами от сивия пазар и зловредни домейни. Предвид този факт, е добре въвеждането на мерките за [...]

Нови клинични данни потвърждават хипотеза на учени от БАН за ролята на инфламазомата NLRP3 в патогенезата на усложненията при COVID-19

Ролята на инфламазомата NLRP3 в патогенезата на усложненията при COVID-19 Проучвания, стартирали през 2010 г. на учени от Института по биология и имунология на размножаването на Българската академия на науките (ИБИР-БАН), ги насочват към това, че именно свръхреакция на един сложен белтъчен комплекс, наречен инфламазома NLRP3 е в основата на тежките усложнения при COVID-19. Инфламазомата е молекулен сензор в клетките, който реагира на среща с патоген и/или клетъчна увреда, в резултат на което се отделят сигнали за възпаление, и може да настъпи и особен вид клетъчна смърт – пироптоза. При това клетките се разпукват и освобождават огромно количество сигнали за възпаление и опасност, на които реагират съседни клетки от тъканите, както и клетки на имунната система. Нормално, мъртвите клетки се изяждат от клетки [...]

БАН – култура и образование онлайн

Българската академия на науките предоставя онлайн достъп до най-новите си проекти в сферата на културата и образованието под мотото „Научи нещо ново, докато си вкъщи“. В навечерието на Великденските празници можете да посетите виртуалните археологически изложби, мултимедийни библиотеки и научни колекции, да се запознаете с артефакти от фондовете на музеите и научните звена, да четете книги и енциклопедии, да гледате  филми и видеолектории или да играете онлайн. Материалите са от областта на българския език, литературата, балканистиката, тракологията, историята, етнологията, фолклористиката, изкуствата, археологията, кирилометодиевистиката, музеологията. Учените от Българската академия на науките ви пожелават светли Великденски празници, много здраве, спокойствие и вяра! Национален археологически институт с музей Дигитални изложби на уеб сайта на НАИМ при БАН  http://naim.bg/bg/content/category/1234/93/ Каталози за археологически изложби онлайн http://catalogues.naim.bg/index.php/catalogues/issue/archive Институт за български език [...]

Три юбилейни издания за 150-годишнината на БАН със свободен достъп

По повод светлите Великденски празници и необичайните условия, в които ги посрещаме, Българската академия на науките предоставя със свободен достъп трите юбилейни издания, подготвени по повод 150-годишнината на Академията. „Сградата на БАН – символ на знание и духовност“, „Дарителство и благодетели на БАН 1869 – 2019 г. В темелите на българската наука“ и „Кратка история на Българска академия на науките“ биха били увлекателно четиво за дните, прекарвани у дома, тъй като книгите са наситени с любопитни и непознати факти, богато илюстрирани със снимки на бележити личности, запечатващи важни моменти от българската история, факсимилета и документи. Първата книга е посветена на историята на централната сграда на БАН, превърнала се в символ на знанието и духовността на българската държава. Увлекателно са разказани всички перипетии около строителството й, [...]