Начало/Uncategorized @bg

Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“

Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, посветена на 30-годишнината на Института по полимери – БАН, се проведе на 10.09.2020 г. За първи път форумът се проведе на открито, пред сградата на ИП-БАН, поради наложените извънредни мерки за безопасност във връзка с епидемичната обстановка. Сесията се организира всяка година през месец юни. Въпреки тримесечното отлагане, се включиха 29 млади учени, които представиха общо 27 постерни съобщения. Голяма част от участниците бяха студенти по програмата Студентски практики-Фаза 2, както и млади учени от институти на БАН (ИОХЦФХ, ИФХ, ИОНХ, ИЕЕС и др. ) и от различни Университети (ФХФ-СУ, ХТМУ, ФФ-МУ и др.). Научно жури от трима хабилитирани учени отличи авторите на 3 постерни съобщения. Награди за цялостно представяне на постерите си получиха: Ерик Димитров (студент [...]

Млади учени работят с ново поколение електроннолъчева инсталация Evobeam cube 400

Млади учени от Института по електроника на БАН и от Техническия университет в Габрово са част от екипа, който ще работи с иновативната инсталация Evobeam cube 400 за електроннолъчево заваряване и модификация на материали. Инсталацията е напълно автоматизирана и позволява да се извършват технологични дейности в стандарт 4.0, свързан с модернизацията и конкурентоспособността на българската икономика. Апаратурата е на стойност 821 449 лева и е част от лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци” на Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии". Лабораторията се намира в Габрово и в нея ще се извършват научно-приложни изследвания в областта на електроннолъчевото заваряване и повърхностна модификация на метали и сплави за нуждите на мехатрониката. Ръководител на лабораторията е директорът на Института по електроника [...]

2020-07-20T12:16:23+03:00понеделник, 20 юли 2020 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Пет награди „Питагор“ за учени от Българската академия на науките

Петима учени от Българската академия на науките са отличени за принос в развитието на науката с наградата „Питагор“ на Министерството на образованието и науката. Наградата се връчва за дванадесета поредна година. Церемонията по раздаването на „Питагор 2020“ беше излъчена на 24 май по Българската национална телевизия, а наградите връчиха еврокомисарят Мария Габриел и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Чл.-кор. Хаджииванов и акад. Съботинов, снимка БНТ Голямата награда за цялостен принос в развитието на науката получиха акад. Никола Съботинов (председател на БАН 2008-2012) и чл.-кор. Константин Хаджииванов, зам.-председател на БАН. Отличието връчи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Приемам тази награда с благодарност, като признание за моята дългогодишна научна дейност в областта на лазерните технологии, намерили приложение в световната и българската [...]

2020-05-26T13:21:51+03:00неделя, 24 май 2020 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Представяне на книгата „За официалния език на Република Северна Македония“

Изданието „За официалния език на Република Северна Македония“ беше представено пред медиите в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата включва научно обоснован текст по темата за официалния език на Република Северна Македония, написан на популярен език и предназначен за широк кръг читатели, който БАН публикува в илюстрирано издание. Авторите са учени от Българската академия на науките и три университета - Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград. Книгата излиза 41 години след издаването на студиата „За единството на българския език“  и съдържа много прецизен текст, основан на документи. Това каза ръководителят на проекта чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН, и представи авторите и консултантите на изданието. Книгата е резултат от [...]

2020-05-07T15:14:25+03:00четвъртък, 7 май 2020 |Категории: Uncategorized @bg, Избрани|

„МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“

На 23 и 24 април 2020 г., ще се проведе On-line „МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“, посветен на 10 години ИБЕИ-БАН. Семинарът е организиран от Секция "Биология" към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят научните си резултати, да обменят информация, знания и да създадат нови контакти.   ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:   Биологично разнообразие и консервационна биология; Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация; Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие; ланДшафтна екология; екология и образование; Други кореспондиращи направления.   Допълнителна информация и покана са качени на интернет сайт на Семинара и страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни [...]

Go to Top