Home/Uncategorized @bg

Посланикът на Пакистан Н.Пр. Мариам Мадиха Афтаб посети БАН

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски разговаря с новоназначения посланик на Пакистан в България Н.Пр. Мариам Мадиха Афтаб и заместник-завеждащия мисията Омер Манзур Малик. Дипломатите се запознаха с историята и дейността на Българската академия на науките. Обсъдени бяха възможностите за продължаване на сътрудничеството с Пакистанската академия на науките, както и провеждането на онлайн среща на учени от двете държави.

2021-01-13T15:36:05+02:00сряда, 13 януари 2021 |Категории: Uncategorized @bg|

Скръбна вест

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 18.12.2020 г. след кратко боледуване почина акад. Иван Николаев Радев. Акад. Иван Радев е роден на 26.02.1943 г. в с. Гороцвет, Разградско. През 1968 г. завършва  „Българска филология“ и втора специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1973 г. става „Доктор“ и асистент по „История на новата българска литература“, през 1977 г. – доцент, през 1990 г. - „Доктор на филологическите науки“, а през 1992 г. е избран за професор по история на новата българска литература. През 2003 г. проф. Иван Радев е избран за академик поради внушителната му научна продукция. Акад. Радев е един от най-продуктивните автори в българското литературознание. Изследователските му интереси са насочени основно към проблеми и явления [...]

2020-12-21T11:53:11+02:00понеделник, 21 декември 2020 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Седма Ученическа научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН)

Седмата Ученическа научна сесия (УНС) на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) се проведе изцяло онлайн в дните от 10-и до12-ти ноември 2020 година. Общо 190 ученици, научни ръководители, консултанти и членове на журита взеха участие в сесията. Бяха представени 68 проекта/разработки. Авторите им са ученици от 5-и до 12-ти клас. Някои от авторите участваха в две и повече разработки. Проектите бяха разпределени и представени в 6 тематични секции: Математика, Информатика и информационни технологии, Биология: Биомедицина и биоразнообразие, Интердисциплинарни проекти, Хуманитарни и обществени науки и Изобразително изкуство. Общо 58 ученици бяха отличени от журитата на отделните секции. При класирането се вземаше предвид не само съдържанието на разработката и мнението на рецензента, но и представянето на резултатите по време на сесията, както и отговорите на въпросите по [...]

Изтече срокът за номиниране на кандидати за председател на БАН

Приключи срокът за номиниране на кандидати и подаване на документи на участниците в процедурата за избор на нов председател на Българската академия на науките. На заседанието си на  4 ноември мандатната комисия към Осмото Общо събрание на БАН провери редовността на постъпилите документи за участие в процедурата на единствения кандидат акад. Юлиан Ревалски. Установено е, че документите  отговарят на процедурните правила и кандидатът се допуска до участие в избора за председател на БАН. Всички документи са подадени на хартиен носител и в електронен вид. Програмата за управление на Българската академия на науките  (2020-2024 г.) и професионалната автобиография на кандидата за втори управленски мандат акад. Юлиан Ревалски са публикувани тук.

2020-11-05T13:00:48+02:00четвъртък, 5 ноември 2020 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Скръбна вест

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 02.11.2020 г. след кратко боледуване почина акад. Николай Иванов Попов. Акад. Николай Попов е роден на 27.12.1935 г. в Сливен. През 1958 г. завършва „стоматология“ в Медицинска академия - София, а през 1968 г. завършва задочно „биология“ в Софийския университет. Има признати специалности по обща стоматология, ортопедична стоматология с ортодонтия, биология и химия, зъботехника и правоспособност по зъбопротезна имплантология. Специализирал е в Швеция, Дания, Англия, СССР, Федерална Република Германия. През периода 1962 г. – 1970 г. е асистент, старши асистент и главен асистент, през 1970 г. защитава научната степен „Доктор“, а през 1981 г. „Доктор на медицинските науки“. През 1982 г. му е присъдено званието „професор“, през 1995 г. е избран за член-кореспондент на БАН, [...]

2020-11-04T14:02:05+02:00вторник, 3 ноември 2020 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

68 проекта ще бъдат представени онлайн в Седмата научна сесия на Ученическия институт на БАН

68 проекта от 20 града от цялата страна ще бъдат представени онлайн на Седмата научна сесия на Ученическия институт на БАН на 10, 11, 12 ноември. За първи път тази година в ученическата сесия ще участват ученици с толкова разнообразни по тематика научни проекти, част от които и с интердисциплинарна насоченост. 26 от тях са подготвени от 22-те малки учебно-изследователски общности, с които УчИ – БАН работи през 2019 и 2020 г. по едноименния проект на програма „Образование с наука“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Проектът приключи успешно, въпреки сложната обстановка в страната и ограниченията заради епидемията от Covid-19. За екипа на Ученическия институт на БАН това е още едно доказателство, че мисията му да допринася за въвеждането на изследователския подход в училищното [...]

2020-10-27T14:55:23+02:00вторник, 27 октомври 2020 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |
Go to Top