Uncategorized @bg

/Uncategorized @bg

Пет награди „Питагор“ за учени от Българската академия на науките

Петима учени от Българската академия на науките са отличени за принос в развитието на науката с наградата „Питагор“ на Министерството на образованието и науката. Наградата се връчва за дванадесета поредна година. Церемонията по раздаването на „Питагор 2020“ беше излъчена на 24 май по Българската национална телевизия, а наградите връчиха еврокомисарят Мария Габриел и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Чл.-кор. Хаджииванов и акад. Съботинов, снимка БНТ Голямата награда за цялостен принос в развитието на науката получиха акад. Никола Съботинов (председател на БАН 2008-2012) и чл.-кор. Константин Хаджииванов, зам.-председател на БАН. Отличието връчи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Приемам тази награда с благодарност, като признание за моята дългогодишна научна дейност в областта на лазерните технологии, намерили приложение в световната и българската [...]

2020-05-26T13:21:51+03:00неделя, 24 май 2020 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Представяне на книгата „За официалния език на Република Северна Македония“

Изданието „За официалния език на Република Северна Македония“ беше представено пред медиите в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата включва научно обоснован текст по темата за официалния език на Република Северна Македония, написан на популярен език и предназначен за широк кръг читатели, който БАН публикува в илюстрирано издание. Авторите са учени от Българската академия на науките и три университета - Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград. Книгата излиза 41 години след издаването на студиата „За единството на българския език“  и съдържа много прецизен текст, основан на документи. Това каза ръководителят на проекта чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН, и представи авторите и консултантите на изданието. Книгата е резултат от [...]

2020-05-07T15:14:25+03:00четвъртък, 7 май 2020 |Категории: Uncategorized @bg, Избрани|

„МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“

На 23 и 24 април 2020 г., ще се проведе On-line „МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“, посветен на 10 години ИБЕИ-БАН. Семинарът е организиран от Секция "Биология" към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят научните си резултати, да обменят информация, знания и да създадат нови контакти.   ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:   Биологично разнообразие и консервационна биология; Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация; Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие; ланДшафтна екология; екология и образование; Други кореспондиращи направления.   Допълнителна информация и покана са качени на интернет сайт на Семинара и страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни [...]

Награждаване на най-добрите български университети

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски присъства на официалната церемония по награждаване на най-добрите университети на България за 2019 г. според техния рейтинг. Церемонията, организирана от в. „24 часа“, се проведе в залата на галерия „Оборище“ 5. Участваха представители на академичната общност, министри, кметове, бизнеса и медиите. Наградите са базирани на рейтинга на висшите училища в България и университетите, които са първи по професионални направления получиха отличия на церемонията. Акад. Юлиан Ревалски заедно с проф. Петя Кабакчиева, председател на Националната агенция за оценяване и акредитация връчиха отличието на ректора на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив проф. Милчо Василев. Това е най-младият държавен университет в България. Председателят на БАН подчерта ролята на качественото образование, научните изследвания на високо ниво и иновациите за [...]

2020-02-14T10:52:50+02:00сряда, 12 февруари 2020 |Категории: Uncategorized @bg|

БАН ще е домакин на конференция на Дунавските академии за изследвания в областта на климата през октомври

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски проведе работна среща с проф. Феликс Унгер, президент на Европейската академия на науките и изкуствата. Срещата се състоя в БАН на 16 януари 2020 г. Една от основните дейности на Европейската академия е провеждането от 2011 г. насам на Конференцията на Дунавските академии. През 2020 г. Конференцията ще бъде проведена в София и Българската академия на науките ще бъде домакин на събитието на 15 и 16 октомври 2020 г. Темата ще бъде свързана с изследванията в областта на климата. На срещата присъстваха проф. Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН, и чл.-кор. Димитър Иванов, научен секретар за направление “Биоразнообразие, биоресурси и екология”. Конференцията на Дунавските академии обединява всички национални академии в Дунавския регион и се фокусира върху научните изследвания в [...]

2020-01-16T17:29:21+02:00четвъртък, 16 януари 2020 |Категории: Uncategorized @bg|

Обичаи и антични артефакти в новата изложба в Националния етнографски музей

Изложбата „Червен петел, черна кокошка: култове към плодородието, обреди, обичаи и вярвания“ беше открита на 24 октомври 2019 г., в Националния етногафски музей на БАН. Събитието беше уважено от представители на посолството на Република Северна Македония, зам.-председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Васил Николов и научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност” проф. Йоана Спасова-Дикова. Експозицията представя обичаи и артефакти свързани с плодородието, от антични предмети до живи обичаи. Чрез видео, текстове, предмети от бита и дори спасени от иманяри находки, авторите превеждат посетителя през различните култове на плодовитост и плодородие познати в земите на Северна Македония от древността до днес. С тази изложба републиката се представя за втори път в Националния етнографски музей, след гостуване през 2005 година. Експонатите могат да [...]