Начална страница

Контакти
София, 1040
ул. "15 ноември" 1
02/979 53 33; 02/979 52 23

 
 
Връзки с обществеността
Видео архив
 
Академик Матвеев получи диплом за чуждестранен член на БАН
 
БРОШУРИ И СПРАВОЧНИЦИ
 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ СЕБРА


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА


ДОКЛАД НА  МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНСТИТУТИТЕ НА БАН


      ГОДИШНИ ОТЧЕТИ      

Годишен отчет 2012
Годишен отчет 2011
Годишен отчет 2010
Годишен отчет 2009
Годишен отчет 2008
Годишен отчет 2007
Годишен отчет 2006
*Подробните годишни отчети на отделните звена се намират на интернет страниците им.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ


image

 

image

 

image

image
GIS- Трансфер център

image

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАН ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ
     
 
КОНСУЛТАНTСКИ ОФИС ПО СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ (7 РП)
 
Обща информация
 
Отворени конкурси
 
Консултанти
 
Полезно
 
Връзки
 
 
Консултанти

Офисът е виртуален.  В него работят на доброволни начала експерти, които са част от Националната контактна мрежа по 7 РП. Те консултират  учените от БАН, които вече пишат  проект по 7 РП, както и тези, които не са участвали досега и имат нужда от съвет, за да започнат подготовката на проект.

Консултантите са на разположение за връзка по телефона по график, обявен т у к  , а извън обявените в графика дни и часове приемат писмени запитвания по електронна поща.

 
 
  БГ / EN
Направления и Институти
Информационни и комуникационни науки и технологии
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Нанонауки, нови материали и технологии
Биомедицина и качество на живот
Биоразнообразие, биоресурси и екология
Климатични промени, рискове и природни ресурси
Астрономия, космически изследвания и технологии
Културно-историческо наследство и национална идентичност
Човек и общество
Специализирани звена
 

image

image

 

image
 

 

 
Контакти    Връзки с обществеността    Администрация    Карта на сайта   

За връзка webadmin@bas.bg  БАН © 2007-2009, Created by Web Publishing House, powered by Face Control