Форум на консорциума EUROfusion се проведе в столичния парк-хотел Москва на 11 и 12 април. В заседанието на Общото събрание участваха 38 представители на страните-членки на ЕС, Евроатом и Швейцария. Домакин на събитието е Българската асоциация по управляем термоядрен синтез – EUROfusion – INRNE към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. Заседанието в София се председателства от проф. Жером Памела – Директор на ITER France и председател на Общото събрание на EUROfusion.

По време на форума се обсъдиха научните и финансови отчети, представени бяха последните изследвания на термоядрената плазма и радиационната устойчивост на нови материали за експерименталния международен термоядрен реактор ITER (Кадараш, Франция). Особено внимание се обърна и на стратегията и програмата за следващата година. Проф. Трою Троев, ръководител на EUROfusion – INRNE изнесе доклад за дейността на българската асоциация за периода 2014 – 2018 г. Доц. Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН, представи информация за изграждането на българския циклотронен център в ИЯИЯЕ. Той отбеляза, че циклотронът ще може да се използва успешно за изследване на радиационни дефекти в материали за ITER и ще бъде база за подготовка на млади специалисти по циклотронна физика. По време на заседанието Карина Ангелиева от българската мисия съобщи от Брюксел, че Европейският Съвет е гласувал на 12 април българското предложение ITER да бъде в приоритетните проекти на нашето председателство на Съвета на Европа.

EUROfusion е организация, която обединява Европейските лаборатории за изследвания в областта на ядрения синтез, а програмата ITER има за цел да утвърди ядрения синтез като енергиен източник. Експерименталният международен термоядрен реактор ITER се строй в Южна Франция в центъра на Комисариата по атомна енергия (CEA) Кадараш от Европейския Съюз /държавите принадлежащи към Евратом и Швейцария/, Япония, САЩ, Русия, Китай, Индия и Южна Корея.

Основните предимства на реакторите на базата на ядрения синтез са: отделянето на около 4 милиона повече енергия в сравнение с нормалните източници, широко разпространено и неизчерпаемо основно гориво, щадяща околната среда технология и други.

Повече информация за форума и интервю с проф. Жером Памела можете да намерите на сайта на ИЯИЯЕ – БАН.