/Академичен семинар “Актуални проблеми на науката”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 26 февруари 2020 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Академичния семинар „Актуални проблеми на науката“.

На сбирката чл.-кор. Иван Илиев от Отделението за аграрни и лесовъдни науки ще изнесе лекция на тема „Приложение на биотехнологии при горскодървесните видове в България“.

Лекцията ще съдържа следните тематични аспекти:

Разгледан е приноса на автора в процеса на развитие на биотехнологиите при горскодървесните видове в България. Акцентирано е върху новости на клониране на стопански ценни дървесни видове, чрез индуциране на адвентивни и аксиларни леторасли in vitro в зависимост от различни фактори на средата и генотипа на изследваните видове. С помощта на анатомични и биохимични методи са изследвани особености на протичане на мултипликацията и ризогенезиса in vitro. Посочено е участието на автора в създаването и функционирането на нова лаборатория и научно списание в областта на биотехнологиите.