/Академично честване по повод 140 години от рождението на Пейо Яворов
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Академичното честване ще се проведе на 11 януари от 10.30 ч. и ще продължи с научна конференци. Научната конференция ще продължи и на 12 януари, като ще бъде проведена в СУ «Св. Климент Охридски» и в Института за литература – БАН.

На 11 януари 2018 г. ще бъде открита и изложба по повод 140 години от рождението на П. Яворов под наслод «Път, на който не съзираш края» във фоайето на БАН – Централна сграда, ул. «15 ноември» № 1.