/Акад. Никола Съботинов представя новата си книга „Лазерът“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Българската   академия   на   науките, Общоакадемичният семинар „Съвременни проблеми на науката“, Институтът по физика на твърдото тяло на БАН  и Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ Ви канят на представянето на новата книга „Лазерът“ на акад. Никола Съботинов.

Представянето ще се състои на 16 януари 2019 г. (сряда) от 16:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН, ул. „15 ноември“ № 1).

В тази книга е описана историята на създаването и развитието на лазера с пари на меден бромид. За първи път в света лазерът с пари на меден бромид е пуснат в действие от Никола Съботинов през 1974 г. в Института по физика на твърдото тяло на Българската академия на науките.

Лазерът е българско изобретение и представлява нов усъвършенстван вариант на медния атомен лазер, който е най-мощният и ефективен газов лазер във видимия диапазон на спектъра. Резултатите от научните изследвания върху него се използват в световната наука като някои от тях влизат в образователните университетски програми.

Лазерът с пари на меден бромид преминава успешно етапи на внедряване за производство в България, САЩ, Австралия и Южна Корея. Този лазер намира приложение в медицината, индустрията за прецизна обработка на материали, лазерната локация, лазерната навигация, лазерни дисплей, изследване на морската вода и др.