Home/Българската външна политика в Близкия изток след края на Студената война
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за исторически изследвания организира на 24 септември 2019 г. (вторник) от 16.00 ч. в Големия салон на Института (на адрес бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. 1) лекция на тема: „Българската външна политика в Близкия изток след края на Студената война”.

Лекцията на доц. д-р Надя Филипова е част от поредицата открити лекции и дискусии по вълнуващи исторически теми от различни епохи, посветени на 150-годишнината на Българската академия на науките.

За десетилетие след края на Студената война България променя своята външнополитическа ориентация и се придвижва към включване в структурите на доскорошните врагове – НАТО и Европейския съюз. Тази промяна се извършва в условията на преход от еднополюсен, свързан с амбициите на САЩ за лидерство, модел на международни отношения към многополюсен свят в началото на ХХI век. В този контекст в лекцията се анализират и българските външнополитически решения по динамично променящата се обстановка в Близкия изток, където се катализират стари и се формират кризи от ново естество с мащаби, засташаващи сигурността на България и на европейския континент. Влиянието на политическите решения върху резултатите от икономическите връзки с близкоизточните държави е също водещ аспект в предлаганата лекция.

Go to Top