/Временна изложба „Спортът в антична Тракия“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

„Спортът в антична Тракия“ се организира по повод избора на София за Европейска столица на спорта през 2018 г. Целта й е да покаже мястото и ролята на спорта в тракийското общество през елинистическия и римския период, което през тази епоха е силно повлияно от античната гръко-римска цивилизация. Наред с това, тя показва и богатото историческо и културно наследство на българските земи, погледнато през призмата на спорта. Организирана е от НАИМ със съдействието на 15 музея от страната, и е подкрепена от Министерство на културата.

Изложбата проследява навлизането на спортната култура в ежедневието на древните траки. Каменни паметници и изображения върху керамични съдове от гръцките колонии по Черноморското крайбрежие демонстрират елинските традиции в организирането на спортния живот и провеждането на спортни състезания, като надбягване, хвърляне на диск, мятане на копие, дълъг скок, борба, бокс. За това свидетелстват и стригилите (инструментите, използвани от атлетите за почистване на телата им след края на тежките тренировки в спортната школа или след приключване на състезание). В изложбата е показан и уникален златен пръстен-печат с изображение на атлет, датиращ от края на V в. пр. Хр.

С включването на тракийските земи в границите на Римската империя спортните празници започват да заемат все по-важно място в живота на траките, превръщайки се не само в мода, но и в средство за пропаганда на отделните градски управи. Монети, отсечени от градските монетарници в римска Тракия, свидетелстват за официалното провеждане на спортни състезания, а от каменни надписи научаваме, че в тях са участвали и прочути атлети от Мала Азия. Изображения върху монети и каменни релефи показват атлети, състезаващи се в различни спортни дисциплини, включени в програмите на спортните празници.