/110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев ще бъдат отбелязани с научна сесия и тържествено връчване на награди
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Научна сесия по повод 110-годишнината от рождението на акад. Владимир Георгиев ще се проведе на 16 февруари 2018 г. от 10 до 15 часа в големия салон на Българската академия на науките. В нея ще вземат участие учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

С програмата на научната сесия можете да се запознаете тук.

В рамките на сесията ще се проведе и тържественото връчване на наградите на фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г. Събитието е организирано от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН и Национален дарителски фонд „13 века България“. Наградите ще бъдат връчени от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Наградата е учредена в изпълнение на завещанието на акад. Владимир Иванов Георгиев – виден български учен, получил широко международно признание като специалист по индоевропейско езикознание. Според обновения през 2013 г. статут на Фонда наградата е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години и представляващи значителен и оригинален научен принос в областта на езикознанието. След възобновяването й с нея са удостоени трудове на бележити български езиковеди: през 2014 г. – на колектив от учени за труда „Речник на книжовния български език на народна основа (върху текст на Тихонравовия дамаскин)“; през 2015 г. – на чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка за труда „Местните имена в Свищовско“; през 2017 г. – на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова за труда „От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)“.