/Връчване на наградата в националния конкурс „Изявен млад учен в областта на полимерите“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Съюзът на химиците в България обявява седемнадесетия поред ежегоден национален конкурс  за наградата „Проф. Ив. Шопов“ за 2020 г. „Изявен  млад учен в областта на полимерите“. Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 години, за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по българска тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса.