Home/Втора научна сесия за докторанти и млади учени „Биомедицина и качество на живота“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

ИБФИБМИ – БАН вече има традиция в организирането на конференции и младежки научни сесии, изградена е мрежа от контакти и стратегия за насърчаване на участието на млади учени.

Научната сесия ще даде възможност на младите учени и докторантите в ИБФИБМИ – БАН да предоставят постигнатите от тях научни резултати при изпълнението на младежки проекти към БАН и ФНИ, фокусирайки се върху значението на резултатите в полза на обществото.

Освен участници от Института, събитието ще бъде отворено и за други институти от направление “Биомедицина и качество на живот”.

Go to Top