/Годишна конференция “Фактори за успех на регионалното развитие: образование, икономика и услуги”