/Градът на Балканите: пространства, образи, памет
Зарежда Събития

Мултидисциплинарна конференция, посветена на историята и настоящето на града на Балканите в изпълнение на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“.