Начало/Градът на Балканите: пространства, образи, памет
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Над 60 учени от България, Гърция, Сърбия, Турция и Хърватия ще участват в научната конференция с международно участие „Градът на Балканите: пространства, образи, памет“. Тя се организира от Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН и ще се проведе от 2 до 4 октомври в БАН.

Официалното откриване на събитието е на 2 октомври 2019 г. (сряда) от 13:00 ч. в Тържествена зала „Проф. Марин Дринов“, БАН, ул. „15 ноември“ №1, гр. София. Научните сесии на 3 и 4 октомври 2019 г. ще се проведат в сградата на Института за балканистика, ул. „Московска“ №45, гр. София.

Мултидисциплинарната конференция е посветена на историята и настоящето на града на Балканите в изпълнение на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“. Целта е да бъде анализирано съвременното състояние на проучванията по темата и да бъдат откроени „белите полета“ в тях. На второ място е важно да бъде предложен нов, съвременен прочит на някои познати на пръв поглед образи, обекти, събития и процеси, както и да бъде обсъдено прилагането на иновативни изследователски подходи. Особено внимание ще бъде отделено на значението на историята във всичките й социални функции за съвременното развитие на градовете.

Събитието е посветено на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.

 

Go to Top