/Дванадесети международен симпозиум за хетерогенен катализ
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по катализ и Клубът на българските каталитици организират Дванадесети международен симпозиум за хетерогенен катализ.

Поредният 12-ти симпозиум ще се проведе в София, от 26 до 29 август 2018 година.

Провежданите в България международни симпозиуми по хетерогенен катализ са сред най-старите европейски научни форуми в областта на катализа. По време на предстоящия симпозиум ще се дискутират последните постижения в следните области: методи за получаване, охарактеризиране и изследване на хетерогенни катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и природни източници, за каталитично очистване на замърсители на околната среда; оползотворяване на въглероден диоксид; производство на чист водород; фотокатализ.

Ще бъдат обсъждани и теми от свързани области, като теоретична химия, кинетика и механизъм на хетерогенни каталитични реакции, включително и приложни изследвания. Световно признати учени в областта на хетерогенния катализ ще изнесат пленарни доклади.