/Две антологии представят българския и украинския поетичен авангард
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Две антологии – „Български поетически авангард. Антология / Болгарський поетичний авангард. Антологiя.“ и „Український поетичний авангард. Антологiя / Украински поетически авангард. Антология“ ще бъдат представени на 10 октомври 2018 година, сряда, от 18 часа в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Книгите са реализирани по проект „България и Украйна – култура на преломите (XIX-XXI век)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието на Република България. Институтът за литература на БАН е базова организация по проекта с участието на украински учени българисти от Лвовския национален университет “Иван Франко”.

Изданията са двуезични и представят познатото/непознато лице на българския и украинския поетичен авангард за специализирана и по-широка академична и културна аудитория в двете страни. В издаването на книгите участват като съставители, автори на предговорите, на енциклопедичните статии и бележки известни учени, преводачи и поети от българска и от украинска страна.

В българската литературна история това е първата антологична книга на поетическия авангард, както и първата цялостна преводна антология на украинския поетически авангард у нас. Създадените двуезични огледални издания предлагат нови знания, задават рамката на директен интеркултурен диалог и са насочени към много широка професионална и специализирана аудитория, към преподаватели и специалисти, студенти и докторанти от средните и висши училища в двете страни, а също така и към всеки читател с интерес към художествената литература и култура на България и Украйна.