/Ден на отворените врати в Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 14 май 2018 година Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ организира Ден на отворените врати, който ще се проведе от 11.00 до 16.00 ч. в сградата на Института (бул. „Шипченски проход“ №52, блок 17, етаж 5 и 6, Голям салон).

Интересуващите се ще могат да се запознаят с дейността и научната продукция на Института, да наблюдават в реално време работата на езиковите консултанти от Службата за езикови справки, да научат интересни факти за българската лексика, фразеология и терминология, за произхода на думите, за диалектното разнообразие и историческото развитие на нашия език, за най-новите тенденции при избора на лични имена и при именуването на градски обекти, за връзката на езикознанието с технологиите и за мястото на технологиите в езикознанието. Ще бъдат представени разработените в Института електронни ресурси за българския език: речници, корпуси, лексикални бази от данни, интерактивна карта на българските диалекти, лингвистични атласи и др. В подготвените от младите учени занимателни игри посетителите ще имат възможност да проверят познанията си по български правопис, граматика, лексика и етимология и да спечелят награда от кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език. Предвидени са и други изненади.

Можете да се запознаете с програмата тук.