/Ден на отворените врати в Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява Ден на отворените врати, който ще се състои на 9 ноември 2018 г. от 10 до 16 ч.

Мероприятието е финансирано от проект BG05M2OP001-2.009-0023 „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е организирано за широк кръг от посетители.

В Деня на отворените врати ще бъдат проведени демонстрации под надслов: „Физикохимията – образование, наука и практика”. Поканени са ученици от профилираните гимназии, студенти, докторанти, учени и преподаватели от университетите и институтите на БАН, както и представители на фирмени организации, проявяващи интерес в сферата на физикохимията.

Гостите ще имат възможността да се запознаят с млади и утвърдени учени от Института по физикохимия, методите на работа и възможностите на използваната апаратура. За учениците е подготвена атрактивна програма, която цели да привлече нови приятели на науката. Студентите и докторантите ще могат да наблюдават разнообразни специфични изследвания по фазообразуване, компютърно моделиране, електрохимия и корозия. За фирмените организации Институтът по физикохимия ще представи своите най-важни и съвременни апарати и методи с приложно значение.