Home/Ден на отворените врати на Института по физика на твърдото тяло
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по физика на твърдото тяло отваря лабораториите си за посещения на 16 октомври 2019 г. от 10 до 17 часа, с което отбелязва своята 48-годишнина.

Събитието, което се провежда по време на изложбата на института „Технологии и материали в полза на обществото“ пред зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН, има за цел да запознае българската общественост с работата на учените, които провеждат изследвания в областта на нанотехнологиите и наноструктурирането и приложението на получените от тях резултати в наномедицината, енергетиката, фотониката,  микромашининга, опазването на културното наследство и други .

Ще бъдат представени експонати, техники и методики за получаване, охарактеризиране и структуриране на материали, чиито уникални свойства ги правят подходящи за направа на електронни памети, дозиметри на гама и рентгенови лъчи, детектори на ултравиолетово лъчение, различни химични агенти и др.

Денят на отворените врати ще включва още лекции, демонстрации и дискусии.

Go to Top