/Дивият Aзербайджан: експедиция на Националния природонаучен музей при БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 2 октомври 2018 екип на НПМ-БАН под ръководството на проф. Николай Спасов се отправя на петнадесет-дневна зооологическа експедиция в Талишките планини. Цел на експедицията в състав проф. Николай Спасов, Иля  Акоста и Асен Игнатов от НПМ-БАН ще бъде проучване на състоянието на редките и застрашени видове леопард и ивичеста хиена, както и събиране на сведения за последните тигри, живели вероятно до скоро по тези места. Експедицията е резултат и от споразумението за научно сътрудничество между БАН и Азербайджанската национална академия на науките (АНАН) за периода 2018 – 2020 г. Резултатите от експедицията ще бъдат описани в научни и научно-популярни публикации.