Начало/Дни на отворени врати на Базовата екологична обсерватория Мусала 2925 m) – Станция за Европа, ИЯИЯЕ – БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 21 и 22 юли и 11 и 12 август 2018г.  (резервни дати при лошо време 28 и 29.07 и 18 и 19.08) ще се проведат дни на отворените врати на Базовата екологична обсерватория (БЕО) Мусала.

Какво ще видите при нас:

Базовата екологична обсерватория (БЕО) Мусала, част от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН), се намира на най-високия връх на Балканския полуостров – Мусала (2925.4 м н.в., 42о18`N, 23о59`Е) в Рила планина. Уникалното географско разположение на вр. Мусала (далеч от индустриални замърсители и на граница на свободната тропосфера) позволява, в допълнение към традиционните наблюдения на космическите лъчи, да се извършват изследвания, свързани с глобалното изменение на климата, транспорт на трансгранични замърсявания, възможни корелации на интензивността на космическите лъчи с атмосферните параметри, и т.н.

През май 2015 г. стартира проект ACTRIS-2 IA в H2020 (2015-2019) като продължение на проекта ACTRIS, 7РП „Инфраструктура за мониторинг на аерозоли, облаци, парникови и реактивни газове“ (2011-2015 г.). На 1.12.2013 г. стартира проект „BACCHUS FP7“ („Въздействие на естествените срещу антропогенните емисии върху облаците и климата“ (2013-06.2018 г.), където ИЯИЯЕ с БEO Мусала е партньор заедно с 21 водещи научни европейски институции в областта на климатичните промени. Продължават дискусиите по присъединяване на участниците в ACTRIS към Европейски консорциум за изследователска инфраструктура – проект ACTRIS PPP (2017-2019).

От 01.01.2017 г. стартира проект, финансиран от Фонда за научни изследвания, ДН 04/1, 13.12.2016, „Проучване на комбинираното въздействие на естествения радиоактивен фон, UV радиацията, климатичните промени и космическите лъчи върху моделни групи растителни и животински организми в планински екосистеми“.

През 2017 БEO Мусала бе ресертифицирана от IQNET за стандартите ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015.

За информация и заявки:

доц. д-р Христо Ангелов, +359 887 445 840

hangelov@inrne.bas.bg

Go to Top