/Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Любомир Желязков, ще се открие в БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Любомир Желязков – химик-органик, основател и директор на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт /НИХФИ/, ще бъде открита на 11 октомври 2018 г. от 16 ч. в централната сграда на БАН, ул. „15 ноември” 1. Тя се организира от Научния архив на БАН и ще покаже документи и снимки от неговата преподавателска дейност, изследователските му занимания и обществената му активност.

Акцентът на изложбата е поставен върху работата му в Българската академия на науките, на авторските свидетелства и патентите на акад. Желязков (над 30), представящи върховете в научната и практическата му дейност. Показани са част от запазените ордени, юбилейни медали и почетни значки – награда и признание за неговата трудова и обществена дейност.

Любомир Димитров Желязков е роден в Свиленград на 14 октомври 1918 г. Завършва химия в СУ, професор е по лекарствени средства във ВХТИ. Избран е за академик на БАН, както и за чуждестранен член на АН на СССР, главен научен секретар /1973 – 1977/ и зам. председател на БАН /1977 – 1988/. Основател и директор /1953 – 1972/ на Научноизследователски химикофармацевтичен институт /НИХФИ/. Първи заместник председател на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование в годините от 1972 до 1984. През 1972 година е удостоен със званието „Народен деятел на науката и лауреат на „Димитровска награда”, а през 1978 г. е награден с орден „Георги Димитров”.

Специализираният научноизследователски химикофармацевтичен институт, за чието създаване той има изключителен принос, е бил комплексно звено в областта на фармацевтичната промишленост, което е имало за задача да разработва и внедрява нови български лекарствени средства като се е извършвал пълния цикъл на работа: от литературната справка до внедряването в производство на разработените в института технологии за лекарствени субстанции и готови форми.