/Европейската пътна карта и проект ДАНУБИУС представят на лекция в БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Лекция за ДАНУБИУС като част от Европейската пътна карта за научни инфраструктури ще изнесе на 6 март от 17:30 часа в зала „Марин Дринов“ в БАН ( ул. „15 ноември“ 1) д-р Адриан Станика, директор на научния институт ГеоЕкоМар в Румъния и координатор на проекта ДАНУБИУС РР.

Д-р Станика е магистър и доктор от факултета по Геология и Геофизика на Букурещския университет, Мари Кюри стипендиант в Института за морски изследвания във Венеция – Италия, национален представител на Румъния в ESFRI, JPI Water, H2020 Blue Growth и други европейски и международни институции и програми, включително тези за Черно море.

БАН участва в проект ДАНУБИУС от програма Хоризонт 2020, целящ да подготви създаването на Европейска Разпределена Инфраструктура обединяваща научни изследвания, наблюдения на състоянието на околната среда, икономически и културен живот в системите Река-Делта-Море и така да се достигне до по-устойчиво и успешно управление на тези региони в национален и международен аспект. Участието на Република България в европейските научни инфраструктури се координира и подкрепя от Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката.

Организатор на лекцията на д-р Адриан Станика e Българската академия на науките.