/Заключителна конференция по проект „Мисли първо за малките!“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за държавата и правото – БАН, Институтът за политики за малки и средни предприятия и Центърът за оценка на въздействието на законодателството организират Заключителна конференция за публично представяне на резултатите по проект „Мисли първо за малките!“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ще бъдат представени разработените по проекта насоки, препоръки и предложения за проактивно ангажиране на малките и средните предприятия в процеса на вземане на решения.

Конференцията ще бъде ползвана и като форум, на който основните целеви групи по проекта – гражданите и техните организации, академичните среди и бизнеса, както и администрацията ще поемат публично ангажимент за съвместни усилия по възприемане и внедряване в своята работа на предложените нови подходи и механизми за проактивно ангажиране на бизнеса в процеса на вземане на решения.

Заключителната конференция ще се проведе на 19 декември 2019 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в град София, ул. „Искър“ № 4 в СОХО (http://soho.bg/), партерен етаж. На конференцията ще вземат участие представители на централната администрация, неправителствени организации и академичните среди.