/Заключителна конференция по проект „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Заключителна научна конференция по проект „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“ ще се проведе на 7 декември 2018 г. от 10:00 ч. в Института по физикохимия (зала № 225, ет. 2, бл. 11).

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Целевата група се състои от 28 млади учени – студенти, постдокторанти, докторанти и преподаватели.

На заключителната конференция ще бъдат представени устни и постерни доклади, изнасяни на национални и международни научни форуми в рамките и с финансовата подкрепа на Проекта.

Пълната програма на събитието можете да разгледате тук.