/Изложба “Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Изложбата се състои от 20 постера, представящи неизвестни и малко познати архивни материали и документи на класиците на българската литература Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Алеко Константинов, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Гео Милев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова, Димитър Димов, Димитър Талев.