/Изложба за проф. Марин Дринов се открива в Националната библиотека
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Изложба, посветена на 180 години от рождението на професор Марин Дринов, ще бъде открита на 18 декември 2018 г. от 17,30 часа в Националната библиотека. Експозицията е на Научния архив на Българската академия на науките и разкрива основните моменти от живота и дейността на Марин Дринов, както и неговата значимост на основоположник в различни сфери от българската история и наука. Представени са документи и фотографии, съхранявани във фондовете на Научния архив. Изложбата ще открие зам.-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов.

Марин Дринов е един от основателите на Българското книжовно дружество. Действителен член (1869 г.) и председател на БКД в Браила (1869–1878 г.) и в София (1878–1882 / 1884–1898 г.). Става вицегубернатор на София и участва във Временното руско управление в страната.